Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.

 


Het nieuwe belastingstelsel

Per 1 januari 2001 krijgt Nederland een compleet nieuw belastingstelsel. Op alfabetische volgorde besteedt De Financiële Telegraaf tot het einde van dit jaar aandacht aan de belangrijkste onderdelen van het nieuwe belastingstelsel. De fiscale revolutie van A tot en met Z! Redactie: Rob Sebes.

Verwijzingen met een asterisk erachter openen in een nieuw scherm en leiden naar pagina's van ADP Nederland, Acadium Groep en Tomorrow Pensioenconsultants. De Telegraaf is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de door deze partijen aangeboden informatie.


Zaterdag 25 november
Aftrekposten
Auto van de zaak
Arbeidskorting *
AOW *
Alimentatie *

Dinsdag 28 november
Beroepskosten
Boxenstelsel
BTW *
Bedrijfspand *
Buitengewone lasten

Woensdag 29 november
Consumptief krediet
CV's en vennoten
Combinatiekorting
Carpoolen

Donderdag 30 november
Directeur-eigenaar
Dividend

Vrijdag 1 december
Eerbiedigende werking oude wetgeving *
Eigen huis
Eigen-woningregeling *
Eigen-woningforfait *

Zaterdag 2 december
Fiets-aftrek
Freelancers
FOR *

Dinsdag 5 december
Giften
Gouden handdruk *
Groen beleggen
Grijs kenteken

Woensdag 6 december
Heffingskorting
Hypotheekrente

Donderdag 7 december
Inkomenseffecten
Indirecte belastingen

Vrijdag 8 december
Jaarruimte bij pensioenopbouw *
Jaarruimte bij pensioenopbouw *
Jongeren (scholieren, studenten, thuiswonenden, gehandicapten)

Zaterdag 9 december
Kapitaalverzekering
Koopsompolissen *

Dinsdag 12 december
Lijfrentes
Loonbelasting *
Levensverzekering *
Loonstrookje

Woensdag 13 december
Maatschappelijk beleggen
Meesleep- en meetrekregeling
Monumentenpanden

Donderdag 14 december
Negatieve inkomsten
Niet-standaardeffecten

Vrijdag 15 december
Ondernemerschap
Ouderen
Oudedagsvoorziening *
Overgangsrecht *
Overhevelingstoeslag *
Overhevelingstoeslag *
Overhevelingstoeslag *
Overwaarde *

Zaterdag 16 december
Partners, fiscaal gezien
Pr-brede-herwaarderingspolissen *
Persoonlijke leningen *
Pensioenen
Persoonsgebonden aftrek

Dinsdag 19 december
Reiskostenforfait
Rente
Reserveringsruimte bij pensioenen *
Reserveringsruimte bij pensioenen *
Rechterlijke procedures

Woensdag 20 december
Salarisadministratie *
Salarisstrookje *
Saldolijfrente *
Scholingsuitgaven
Schulden in box 3
Spaarloon
Samenwonenden
Studieverzekering *

Donderdag 21 december
Tante Agaath
Tariefgroepen
Tweede huis

Vrijdag 22 december
Uitgaven
Uitkeringen
Uitvaartverzekeringen
Uitzending buitenland

Zaterdag 23 december
Verhuur (kamer en tweede woning)
Vermogensrendementsheffing
Voorlopige teruggaaf
Vergoedingen (onbelast)

Donderdag 28 december
Woning *
WAZ
WIG
Woonboten
WOZ

Vrijdag 29 december
Zelfstandigen
Ziektekosten

Zaterdag 30 december
Afsluiting: Juridische pijlen zoeven richting fiscaal stelsel


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...