Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Spaarloon

In het nieuwe belastingstelsel blijven de spaarloonregeling en premiespaarregeling gehandhaafd. De maximumbedragen die voor beide regelingen gelden zullen echter niet jaarlijks meer worden verhoogd.

Voor spaarloon blijft het maximum 1736 gulden en voor de premiespaarregeling 1158 gulden. De huidige mogelijkheden om de tegoeden voor de geblokkeerde looptijd van 4 jaar te deblokkeren blijven gehandhaafd en worden zelfs iets versoepeld. Zo mag het geld straks ook vervroegd worden opgenomen voor het starten van een bedrijf of studie en voor verlofsparen.

Hoewel de aftrek van lijfrentepremies vanaf 1 januari flink beperkt wordt mogen de werknemersspaarregelingen ook straks worden gebruikt om premies te storten. Deze moeten dan wel worden afgetrokken van de resterende basisruimte die voor eventuele aanvullende aftrek beschikbaar is.

Om de werknemersspaarregelingen niet extra te belasten is in die nieuwe vermogensrendementsheffing voor dergelijke tegoeden een vrijstelling opgenomen van maximaal 37.518 gulden, waarover geen belasting van per saldo 1,2% verschuldigd is.

Meer informatie over spaarloon bij Acadium *


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...