Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Freelancers

Inkomsten van freelancers vallen per 2001 onder 'resultaat uit overige werkzaamheden'. Het beestje krijgt een andere naam, maar het principe blijft hetzelfde: de inkomsten vallen onder de progressieve tarieven in de inkomstenbelasting. Dat heet per 1 januari 2001 'box 1'.

Freelancers kunnen in het nieuwe belastingstelsel voor de fiscale afrekening van hun inkomsten kiezen voor twee mogelijkheden. In de ene variant worden zij als zelfstandige beschouwd. Zij moeten over hun inkomsten progressieve belasting betalen (42 of 52%) en mogen zakelijke kosten aftrekken. Hierbij moet wel duidelijk worden genoteerd dat de fiscus strenger zal toezien op de betalingen van de opdrachtgever. Nu is het namelijk gebruikelijk dat freelancers naast de beloning voor de opdracht die zij hebben uitgevoerd een vrij hoge onkostenvergoeding krijgen van de opdrachtgever.

Deze onkostenvergoeding kan tot nu toe belastingvrij worden geïncasseerd. De fiscus maakt hier een einde aan. Hoewel de freelancer als zelfstandige wordt beschouwd, komt hij niet in aanmerking voor de specifieke aftrekposten die ondernemers hebben, zoals de zelfstandigenaftrek. Wel mogen bedrijfsmiddelen over een aantal jaren worden afgeschreven.

De andere variant is de 'opting in methode'. Hierbij spreken de opdrachtgever en de freelancer af dat er sprake is van een 'fictief dienstverband'. De opdrachtgever houdt dan bij de uitbetaling loonbelasting in. Het voordeel hiervan is dat er dan al fiscaal is afgerekend. Bovendien mag de freelancer de door hem gemaakte zakelijke kosten bij de opdrachtgever declareren en belastingvrij uitbetaald krijgen. Een ander voordeel is dat de freelancer mag deelnemen aan een spaarloonregeling die geldt voor het personeel dat in werkelijk dienstverband is bij de opdrachtgever.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...