Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Samenwonen

Het nieuwe belastingstelsel wordt op een groot aantal onderdelen flink geïndividualiseerd. Voor een aantal inkomsten en aftrekposten blijft het echter mogelijk op basis van de actuele persoonlijke situatie te verdelen over de aangifte van beide partners.

Gehuwden of geregistreerde partners die niet duurzaam gescheiden leven vallen onder het begrip partner. Voor ongehuwd samenwonenden geldt dat men ten minste 18 jaar dient te zijn, minstens zes maanden moet samenwonen en in die periode op hetzelfde adres ingeschreven dient te staan.

Aftrekposten en inkomsten die door partners naar eigen inzicht over beide inkomens verdeeld mogen worden zijn:

  • Eigen woningforfait en aftrekposten van de eigen woning zoals de hypotheekrente.
  • Uitgaven voor kinderopvang
  • Inkomsten uit aanmerkelijk belang
  • Bezittingen en schulden in box 3

Persoonsgebonden aftrekposten zoals uitgaven voor levensonderhoud van kinderen tot 27 jaar, uitgaven voor weekendbezoek van gehandicapte kinderen van 27 jaar en ouder, ziektekosten, scholingsuitgaven, giften en uitgaven voor monumentenpanden.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...