Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Reiskostenforfait

Grote teleurstelling voor alle werknemers die met eigen auto, motor of bromfiets naar de zaak heen en weer rijden: de belastingaftrek vervalt per 1 januari 2001. Alleen reiskosten voor het openbaar vervoer mogen voortaan nog worden afgetrokken.

Tot en met 2000 bestaat er een aftrek voor autokosten woon-werkverkeer die kan oplopen tot maximaal ƒ2.050. Dit bedrag is een redelijke compensatie voor degenen die een ontoereikende reiskostenvergoeding van de baas krijgen. Dat deze aftrekpost vervalt, hoeft niet per se een ramp te betekenen. De werkgever mag werknemers immers de reiskosten woon-werkverkeer per auto, motor of bromfiets tot een bedrag van zo'n ƒ3.240 per jaar onbelast blijven vergoeden (bij enkele reis van meer dan 10 kilometer). Daarnaast mag voor zakelijke ritten een onbelaste vergoeding van 60 cent per kilometer worden gegeven.

Werknemers die met het openbaar vervoer reizen, hebben fiscaal gezien een streepje voor. Maar ook hun aftrek wordt beperkt, namelijk van ƒ5.600 nu tot ƒ3.530 bij een afstand enkele reis van 80 kilometer of meer. Daarvoor gelden twee voorwaarden. Naast de treinkaart moet de werknemer over een 'openbaarvervoerverklaring' van de NS beschikken. Verder moet de enkele reisafstand meer dan 10 kilometer bedragen. Wel mogen werkgevers de reiskosten voor het openbaar vervoer volledig onbelast vergoeden indien de werknemer de reiskaartjes overlegt en de baas deze in zijn administratie bewaart.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...