Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Juridische pijlen zoeven richting fiscaal stelsel

Na meer dan twee jaar intensieve voorbereiding gaat 1 januari 2001 het nieuwe belastingstelsel van start. Onder de titel De Fiscale Revolutie 2001heeft De Telegraaf veel aandacht besteed aan de belangrijkste onderdelen voor particulieren en bedrijven. Grote vraag is nu: wordt het splinternieuwe fiscale stelsel niet binnen de kortste keren onderuit geschoffeld door de juridische revolutie?Ofwel, waar gaan belastingbetalers en adviseurs hun pijlen op richten?

door ROB SEBES

De eersten die naar de rechter zullen stappen, zijn belastinginspecteurs. Want zij mogen de kosten voor vakliteratuur niet meer aftrekken. Werkgevers mogen hier wel onbelaste vergoedingen voor blijven geven, maar die zijn bij de overheid nu eenmaal niet dik gezaaid. Zegt Jan Schipper, belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co. En hij meent het nog ook.

"De juridische revolutie begint bij de fiscus zelf. Het is raar als je aan de ene kant onbelaste vergoedingen mag ontvangen voor bepaalde zakelijke kosten, terwijl je deze uitgaven niet meer mag aftrekken als je baas niks wil betalen. De Hoge Raad heeft al eens bepaald dat dit op z'n zachtst gezegd onevenwichtig is", benadrukt Schipper.

Ook bestuurswoordvoerder Jacques Booij van de Federatie van Belastingadviseurs komt met dit punt op de proppen. Tevens begint Booij zonder omhaal over de vermogensrendementsheffing van 30% over een door de fiscus vastgesteld rendement van 4%. Hij krijgt bijval van Willem Stevens van Caron & Stevens/Baker & McKenzie. "Deze heffing is internationaal gezien een vreemde eend in de bijt en staat haaks op Europese fiscale ontwikkelingen", roepen beiden in koor.

In de Europese Unie (EU)is het namelijk de trend de werkelijke vermogensgroei te belasten. Maar aan een echte vermogenswinstbelasting wil Nederland nu eenmaal niet. Stevens vindt de heffing, die effectief neerkomt op een belastingdruk van 1,2% op het totale vermogen, wel een vereenvoudiging. "Maar op enig moment staan we, in het kader van de Europese belastingharmonisatie, voor de retorische vraag: gaan veertien EU-lidstaten Nederland volgen of moet Nederland zich bij de rest aansluiten?"

De hausse aan rechtszaken zal ontstaan na april 2002, wanneer belastingbetalers aangifte hebben gedaan over het eerste jaar na de fiscale revolutie. Daarnaast weet Booij zeker dat "het echte fiscale nieuws" de komende jaren van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg zal komen. "Dan gaat het om zaken als de rechten van de mens en gelijkheid van Europese burgers. Steeds vaker worden dergelijke thema's gebruikt in juridische conflicten tussen belastingbetalers en de fiscus."

Volgens Booij wordt de juridische strijd ook aangewakkerd doordat het nieuwe fiscale stelsel ingewikkelder wordt dan het huidige. En dat, terwijl nou juist de bedoeling van kabinet en parlement was dat het gemakkelijker zou worden. "Nee hoor", weet Booij zeker. "Het wordt lastiger. Alle frustraties die op Financiën huisden naar aanleiding van het oude stelsel, zijn in het nieuwe systeem verwerkt."

Simon Strik van Ernst & Young is minder cynisch. "Het nieuwe stelsel zit juridisch gezien steviger in elkaar. Tot nu toe zijn er talloze mogelijkheden om minder belasting te betalen, maar die worden echt fors gereduceerd." Toch voorziet Strik ook enkele juridische voetangels en klemmen.

Particulieren met kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten vóór de zogeheten Brede Herwaardering (een politieke operatie uit het begin van de jaren negentig) zouden buiten de belastingheffing blijven, zo brengt Strik in herinnering. Maar nu worden zij, weliswaar met een vrijstelling van ƒ272.000 per persoon, toch belast met de vermogensrendementsheffing. "Je kunt er vergif op innemen dat de wetgever hier in strijd handelt met eerdere toezeggingen".

Ook directeuren-eigenaren van bedrijven zullen de messen slijpen, denkt Stevens, met veel misbaar op de meesleepregeling wijzend. Deze bepaalt dat ondernemers die een pand aan hun bv verhuren en uit een latere verkoop winst boeken, moeten afrekenen tegen 52%, het nieuwe tarief in de inkomstenbelasting. "Dat is de facto tóch een vermogenswinstbelasting waarmee je een relatief kleine groep ongenadig hard treft."

Natuurlijk zullen rechterlijke uitspraken niet onmiddellijk het nieuwbakken belastingsysteem volledig onderuit halen. Maar, zo voorziet Booij: "Pas over een jaar of vijf, zes zal het juridische vuurwerk wat zijn gedoofd en zal het nieuwe stelsel in een rustiger vaarwater komen."


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...