Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Ouderen

Mensen van 65 jaar en ouder hebben, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen, vanaf 2001 recht op diverse kortingen en vrijstellingen.

In de loon- en inkomstenbelasting hebben 65-plussers een algemene heffingskorting (een netto vermindering van de te betalen belasting) van ƒ1545. Deze heffingskorting wordt automatisch met het uitbetalen van de aow of het aanvullend pensioen verrekend. Daarnaast hebben senioren met een inkomen van maximaal ƒ61.052 per jaar recht op een specifieke 'ouderenkorting' van ƒ520. Alleenstaande ouderen krijgen daarnaast een 'aanvullende korting' van ƒ547 als zij minder pensioen hebben dan ƒ61.052.

In box 3, waarin het vermogen wordt aangeslagen met een belastingheffing van 1,2%, komt er een vrijstelling van ƒ37.500 voor iedereen. Maar 65-plussers hebben een hogere vrijstelling als zij een pensioen hebben van maximaal zo'n ƒ36.000 (inclusief aow). De toeslag is dan 50% van het vermogen met een maximum van ongeveer ƒ25.000. Is het pensioen niet hoger dan de aow plus ongeveer ƒ10.000 (in totaal zo'n ƒ26.000), dan wordt de vrijstelling ook verhoogd met de helft van het vermogen, maar dan met een maximum van rond de ƒ50.000. De ouderentoeslagen gelden overigens alleen als het totale vermogen onder de ƒ500.000 blijft. De hier genoemde bedragen zijn indicatief; eind december worden de definitieve bedragen bekendgemaakt.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...