Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Inkomenseffecten

Vrijwel alle Nederlanders gaan er als gevolg van het nieuwe belastingstelsel volgend jaar fors op vooruit. Hoewel een flink aantal aftrekposten wordt versoberd en de btw omhoog gaat van 17,5% naar 19% wordt dit ruimschoots gecompenseerd door de forse verlaging van de tarieven voor de inkomstenbelasting.

Per saldo geeft het kabinet in 2001 een bedrag van ruim zeven miljard gulden aan lastenverlichting. Doordat via de introductie van onder meer de arbeidskorting een flinke stimulans wordt gegeven om een baan te aanvaarden, gaan vooral werknemers met lage inkomens er fors op vooruit.

Ook gezinnen met kinderen profiteren extra doordat een flink aantal specifiek op huishoudens met kinderen gerichte aftrekposten en kortingen is geïntroduceerd, zoals de kinderkorting, de combinatiekorting en een ruimere aftrekmogelijkheid voor de kosten van kinderopvang.

Op basis van de laatste wijzigingen die de Tweede Kamer nog na Prinsjesdag in het belastingplan heeft aangebracht, ziet het koopkrachtbeeld er in 2001 als volgt uit:

 • Sociaal minimum (as) 3,5%
 • Sociaal minimum (mk) 4,5%
 • Minimumloon (as, zk) 6,75%
 • Modaal (as, zk) 4 %
 • 2x modaal (as, zk) 4,75%
 • 3x modaal (as, zk) 5%
 • Minimumloon (av, mk) 8,5%
 • Modaal (av, mk) 4,5%
 • 2x modaal (av, mk) 3,5%
 • 3x modaal (av, mk) 3,25%
 • AOW (as) 3,75%
 • AOW + 30.000 (as) 2%
 • AOW gehuwd 3,25%
 • AOW gehuwd + 30.000 2%

as = alleenstaand, mk = met kinderen, zk = zonder kinderen, av = alleenverdiener


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...