Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Aftrekposten

Veel aftrekposten verdwijnen geheel of gedeeltelijk vanaf 1 januari 2001. De aftrek van beroepskosten voor werknemers vervalt helemaal. Ondernemers en freelancers houden tot op zekere hoogte wel een aftrekmogelijkheid voor zakelijke uitgaven. Ook de aftrek die werknemers hebben als zij met de auto, motor of bromfiets naar het werk gaan, sneuvelt. Werknemers die met het openbaar vervoer reizen en meer dan tien kilometer van de zaak wonen, mogen hun reiskosten echter blijven aftrekken.

Een troost voor werknemers die worden gedupeerd door de sterke beperking van de aftrekposten is dat werkgevers wel zakelijke kosten tot op zekere hoogte onbelast mogen blijven vergoeden. Daarbij valt te denken aan representatiekosten, bezoek aan congressen en symposia, telefoonkosten en reiskosten.

De aftrek van hypotheekrente blijft in stand voor de eerste eigen woning, maar wordt gemaximeerd op een termijn van dertig jaar. Deze termijn gaat voor lopende hypotheken in op 1 januari 2001. Renteaftrek voor een hypotheek op het tweede huis verdwijnt geheel. Hypotheken mogen alleen nog maar worden gebruikt voor de financiering van een woning. Worden hypotheken voor andere doeleinden gebruikt, zoals de aanschaf van een boot of caravan, dan is de rente niet meer aftrekbaar.

Dit laatste houdt verband met de volledige afschaffing van de aftrek van rente over consumptieve kredieten, zoals persoonlijke leningen. De aftrek van lijfrentepremies wordt beperkt tot ongeveer ƒ2200 per persoon, tenzij iemand aantoonbaar een pensioentekort heeft.

Wel voor een groot deel aftrekbaar blijven kosten van bijzondere aard, zoals onvergoede ziektekosten, studiekosten en giften. Deze worden per 1 januari 2001 'persoonlijke uitgaven' genoemd en zijn aftrekbaar boven een bepaalde drempel en in sommige gevallen tot een bepaald maximum.

Meer informatie over aftrekposten bij Tomorrow *


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...