Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Tweede huis

Voor eigenaren van een tweede huis gaat er veel veranderen vanaf 2001. De aftrek van hypotheekrente wordt afgeschaft, evenals de kosten die worden gemaakt voor bijvoorbeeld onderhoud. De waarde van het tweede huis moet bij het vermogen worden opgeteld en resulteert uiteindelijk in een effectieve belastingheffing van 1,2%.

Dat lijken draconische maatregelen. Maar daar staan enkele voordelen tegenover. Er hoeft geen huurwaardeforfait meer over de tweede woning te worden betaald. Daarnaast mag de hypotheekschuld van de eigenaar volledig van de waarde van het tweede huis worden afgetrokken. Pas over het dan resterende bedrag moet de vermogensrendementsheffing van 1,2% worden betaald.

Gaat de eigenaar er per saldo toch financieel op achteruit, dan is er nog een mogelijkheid om er gunstiger uit te springen. In tegenstelling tot nu worden de inkomsten uit verhuur van het tweede huis volledig vrijgesteld van belasting. Ofwel, hoe langer iemand een tweede huis verhuurt, des te meer kan er netto worden geïncasseerd.

De waardebepaling van het tweede huis hangt af van de mate waarin de woning wordt verhuurd. Wordt de woning nauwelijks of niet verhuurd, dan geldt voor de waardebepaling de taxatie van de betreffende gemeente in het kader van de wet Waardering Onroerende Zaken. Dat is de WOZ-waarde die huiseigenaren kennen van de taxatie voor het eerste eigen huis. Pas wanneer het tweede huis voor meer dan 70% per jaar wordt verhuurd, is de eigenaar verplicht de waarde van de woning "in verhuurde staat" op te geven. Dat is doorgaans een hogere waarde dan de WOZ-waarde.

Daardoor zouden eigenaren van een tweede huis druk aan het rekenen moeten slaan. Stel dat een eigenaar met verhuur net onder de grens van 70% per jaar blijft. Dan boekt hij forse inkomsten uit verhuur, terwijl hij wordt aangeslagen voor de WOZ-waarde in plaats van de waarde in verhuurde staat. Dan kan het per saldo lonend zijn de woning niet het gehele jaar, maar voor net onder de 70% te verhuren.

Staat het tweede huis in het buitenland, dan moet hierover in dat land soms inkomsten- of vermogensbelasting worden betaald. Het kan echter nooit zo zijn dat een eigenaar daardoor dubbel belasting moet betalen, namelijk in het buitenland en in Nederland. De betaalde belasting in het buitenland mag worden afgetrokken van de belasting die in Nederland over het tweede huis moet worden betaald. Dit geldt voor alle landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft.

Meer informatie over tweede huis bij Acadium *


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...