Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Directeur-eigenaar

Directeuren-eigenaren (dga's) van bedrijven komen per 1 januari 2001 fiscaal gezien in box 2. Zij worden als 'aanmerkelijk belanghouder' gezien als zij en hun familieleden 5% of meer van de aandelen in de vennootschap bezitten.

De effectieve belastingdruk voor dga's blijft 51,25% en komt aldus net onder het nieuwe hoogste tarief in de inkomstenbelasting van 52%. Dus de bv blijft niet alleen voor het juridisch afdekken van bedrijfsrisico's, maar ook uit financieel oogpunt een interessante rechtsvorm. Wel is het zo dat ondernemers die onroerend goed ter beschikking stellen aan derden die dit gebruiken voor een bedrijf, over de inkomsten hieruit worden aangeslagen tegen de hoge tarieven in de inkomstenbelasting, behalve als deze derden eigen kinderen zijn. In deze gevallen geldt het voordelige tarief van box 2 dus niet.

Daarnaast wijst onder meer het bureau Tomorrow Pensioenconsultants op het feit dat dga's vaak een kapitaalverzekering hebben afgesloten bij hun eigen bv. Deze kapitaalverzekering is nu nog vrijgesteld van belasting. Maar per 1 januari 2001 moet de dga daar inkomstenbelasting over betalen. Dat hoeft niet als de verzekering wordt ondergebracht bij een professionele verzekeraar. Daarom doen dga's er verstandig aan hun kapitaalverzekering uit de bv te halen en elders onder te brengen, aldus Tomorrow.

Meer informatie over directeur-eigenaar bij Acadium *
Meer informatie over directeur-eigenaar bij Tomorrow *


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...