Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts É19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Consumptief krediet

Heeft u niet voldoende eigen geld om een auto of een ander luxe product aan te schaffen, of vindt u het zonde om uw spaargeld aan te breken, dan kunt u een lening afsluiten bij een financiŽle instelling. Deze lening heet 'consumptief krediet'.

Vroeger was de rente die u over deze lening betaalde volledig aftrekbaar van uw inkomen. Sinds 1997 is deze aftrek stapsgewijs beperkt. Over 1997 was de rente nog maar aftrekbaar tot een bedrag van 10.000 gulden per persoon (20.000 gulden voor gehuwden). Over 1998 was het maximaal aftrekbare bedrag 7500 gulden per persoon (15.000 gulden voor gehuwden). Over 1999 en 2000 is de aftrek beperkt tot 5202 gulden per persoon (10.404 gulden voor gehuwden).

Vanaf 1 januari 2001 is de aftrek geheel geschrapt. U kunt dus geen cent meer aftrekken van de rente die u over leningen betaalt. Hiervoor is verder ook geen overgangsregeling in het leven geroepen. Dit geldt voor consumptieve leningen, een doorlopend krediet en een lening in de vorm van een tweede hypotheek. Deze leningen verminderen overigens wel het vermogen in box 3.

De afschaffing van de rente-aftrek hoeft, gezien de huidige lage rentestand, geen halszaak te zijn. Het kan voordeliger zijn uw luxegoederen te financieren met een lening met een relatief lage rente en uw eigen geld op een hoog renderende beleggingsrekening te storten, waar u weliswaar 11/5 procent vermogensrendementsheffing over betaalt, maar waardoor u in totaal een forse vermogensaanwas kunt scheppen.

Toch kan de afschaffing van de rente-aftrek vervelende gevolgen hebben voor uw netto bestedingen. Immers, uw maandelijks besteedbare inkomen wordt, afhankelijk van de hoogte van uw afbetaling inclusief rente, behoorlijk lager. Voor studenten die, als zij geen of onvoldoende studiefinanciering hebben en een persoonlijke lening afsluiten om toch hun studie te kunnen bekostigen, krijgen een tegemoetkoming. Het kabinet heeft hiervoor ruim 20 miljoen gulden (9 miljoen euro) uitgetrokken. Concreet betekent dit dat de rente op deze studieschulden nog vijf jaar aftrekbaar blijft.

Let op!
Waar u zeker niet in moet trappen zijn de fraaie offertes en advertenties van financieringsmaatschappijen, die tot de laatste snik blijven volhouden dat de rente aftrekbaar is. Zij hebben allerlei namen voor hun producten bedacht die suggereren dat het fiscaalvriendelijke producten zijn.

Trap hier niet in. Realiseer u dat de rente slechts aftrekbaar was tot 31 december 2000. Daarna kunt u het vergeten, wat al deze maatschappijen u ook voorschotelen! Een troostrijke gedacht mag zijn dat de schuld die u bent aangegaan, wel uw vermogen in box 3 verlaagt, waardoor de belastingheffing in deze box lager kan uitkomen.

Meer informatie over consumptief krediet bij Acadium *


© 2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...