Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Indirecte belastingen

Met de invoering van het nieuwe belastingstelsel vindt vanaf 1 januari 2001 een zeer grote verschuiving plaats van directe belastingen, zoals loon- en inkomstenbelasting, naar indirecte belastingen. Dat zijn belastingen die worden geheven op producten.

Het kabinet wil daarmee de Nederlandse belastinginkomsten de komende jaren zoveel mogelijk stabiliseren, waardoor deze bijvoorbeeld minder afhankelijk worden van schommelingen in de economische groei.

Daarnaast wordt het extra geld, dat met de hogere indirecte belastingen wordt ontvangen, meer dan volledig teruggegeven aan de burger via fors lagere belastingtarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Zo dalen de twee hoogste belastingtarieven van 60% en 50% naar respectievelijk 52% en 42%.

Verreweg de meest zichtbare verhoging van indirecte belastingen vormt in 2001 de aanpassing van het hoge btw-tarief van 17,5% naar 19%. Een groot aantal luxere artikelen zal daardoor in 2001 in prijs stijgen, hetgeen de schatkist jaarlijks ruim vier miljard gulden extra zal opleveren. De inflatie loopt daardoor in 2001 extra op, maar dit eenmalige effect is in 2002 uitgewerkt.

Daarnaast zal ook een groot aantal milieubelastingen flink worden verhoogd. Zo gaat de energiebelasting voor huishoudens, voor het gebruik van stroom en gas, met totaal zo'n vier miljard gulden omhoog.

Voor huishoudens gaat de heffing op een kubieke meter aardgas exclusief btw van 20,82 naar 26,50 cent, terwijl de ecotax voor een kilowattuur elektriciteit van 8,20 naar 12,85 cent stijgt.

Ook de accijns op benzine en diesel gaat volgend jaar omhoog, terwijl de wegenbelasting iets omlaag gaat. Een liter diesel wordt daardoor inclusief btw 4,1 cent duurder en een liter benzine 6 cent. Verder worden pakjes shag en sigaretten 30 cent duurder.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...