Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Combinatiekorting

Ouders met kinderen hebben vanaf 1 januari 2001 recht op een 'kinderkorting' en een 'combinatiekorting'. Dat zijn kortingen op de te betalen belasting. Deze kortingen krijgen ouders echter niet automatisch. Ouders moeten de korting aanvragen via de 'Voorlopige Teruggaaf'.

Dit is een helaas niet zo gemakkelijk in te vullen formulier dat vóór 1 december van elk jaar dus ook vóór 1 december 2000 voor het jaar 2001 moet worden ingediend bij de Belastingdienst. In dat geval worden de kortingen direct vanaf januari van het volgende jaar door de Belastingdienst uitbetaald. Dat kan met maandelijkse betalingen in termijnen en, als het om een relatief klein bedrag gaat, in één keer.

Wordt de aanvraag voor een Voorlopige Teruggaaf te laat ingediend, dan kan de Belastingdienst niet garanderen dat de kortingen vanaf januari worden uitbetaald. Dan is er nog geen man overboord, want de korting wordt dan wel zo snel mogelijk na januari uitbetaald. Ook kunnen de kortingen na afloop van een jaar bij de aangifte inkomstenbelasting worden verrekend. De kortingen gelden als er in een gezin tenminste één kind is van jonger dan 12 jaar.

De kinderkorting bedraagt ƒ84 per jaar en geldt als het gezamenlijke inkomen van een gezin lager is dan ƒ120.104 per jaar. Is dat inkomen lager dan ƒ60.000, dan krijgt dit huishouden ook een aanvullende kinderkorting die oploopt tot ƒ507. Voor de combinatiekorting van ƒ304 komen alle gezinnen in aanmerking die een inkomen hebben van meer dan ƒ8523 of, als het ondernemers zijn, die recht hebben op de zelfstandigenaftrek.

Alleenstaande ouders hebben een korting van ƒ2779. Hebben zij bovendien werk, dan hebben zij ook nog recht op een aanvullende ouderkorting van 4,3% van de inkomsten die zij met deze baan verdienen. Deze kortingen komen in plaats van de speciale tariefgroepen die er nu voor alleenstaande ouders bestaan.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...