Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Maatschappelijk beleggen

De nieuwe heffing op vermogen vormt n van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe belastingstelsel. Volgens deze vermogensrendementsheffing moet straks 30% belasting worden betaald over een fictief rendement van 4% dat op het vermogen zou zijn behaald, ofwel per saldo 1,2%. Naast een algemene vrijstelling van 37.600 wil het kabinet een aantal afzonderlijke beleggingsvormen extra stimuleren door hiervoor nog eens een aparte vrijstelling te creren.

Naast een vrijstelling van maximaal totaal 103.539 voor beleggingen in durfkapitaal en cultuur wordt een speciale vrijstelling van maximaal totaal 103.539 voor zogenaamde 'maatschappelijke beleggingen'. Alle genoemde vrijstellingsbedragen gelden per persoon, zodat partners in principe kunnen profiteren van een dubbele vrijstelling Onder maatschappelijke beleggingen worden 'groene beleggingen' en 'sociaal-ethische beleggingen' begrepen. Bij groene beleggingen gaat het om door de overheid goedgekeurde zogenaamde groene fondsen die direct of indirect beleggen in projecten die in het belang zijn van de bescherming van het milieu.

Reeds op 31 december 2000 bestaande groene beleggingen zijn vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Bij sociaal-ethische beleggingen kan het onder meer gaan om investeringen die de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden verbeteren of in die regio's voor een verbetering van de sociale, culturele of economische ontwikkeling zorgen. Naast de vrijstelling van de 1,2% vermogens-rendementsheffing die over andere vermogens moet worden betaald, gaat het kabinet het maatschappelijk beleggen nog eens extra te stimuleren via een speciale belastingaftrek van 1,3%. in box 1 over elke in maatschappelijke beleggingen gestoken gulden.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...