Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Hypotheekrente

De hypotheekrente blijft aftrekbaar. Maar er gaan wel enkele belangrijke beperkingen gelden. Hypotheekrente is vanaf 1 januari 2001 nog maar voor maximaal 30 jaar aftrekbaar. Deze termijn van 30 jaar geldt voor alle lopende hypotheken op 1 januari 2001. Koopt iemand vanaf 2001 een ander huis en heeft hij daarvoor een hogere hypotheek nodig, dan gaat de termijn van 30 jaar alleen in voor het meerdere. Voorbeeld: iemand heeft een huis met een hypotheek van ƒ400.000 en koopt een nieuwe woning waarvoor een hypotheek van ƒ600.000 nodig is. De nieuwe termijn van 30 jaar gaat dan in over het verschil tussen ƒ600.000 en ƒ400.000 ofwel ƒ200.000.

Een ander heikel punt is de overwaarde die veel huizen tegenwoordig hebben na de jarenlange extreme prijsstijgingen. Veel eigenaren hebben deze overwaarde benut door op grond hiervan hun hypotheek te verhogen en met het beschikbare geld allerlei leuke dingen te doen, zoals een luxe auto kopen, beleggen of een wereldreis maken. Ondertussen bleef de rente op de verhoogde hypotheek wel aftrekbaar. Dat kan niet meer. De rente is alleen aftrekbaar als de verhoogde hypotheek wordt gebruikt voor het eigen huis, zoals een verbouwing of een renovatie.

Voor hypotheken waaraan een kapitaalverzekering is gekoppeld, geldt speciale aandacht. Deze kapitaalverzekering, waarvoor maandelijks of jaarlijks een niet-aftrekbare premie wordt betaald, is bedoeld om de hypotheek na afloop van de looptijd in één keer af te lossen.

Vanaf 2001 hebben eigenaren van woningen de mogelijkheid de kapitaalverzekering los te koppelen van de hypotheek en met een vrijstelling van ƒ272.000 per persoon of het dubbele voor echtparen onder te brengen in box 3. In deze box wordt het vermogen belast met een heffing van 1,2%. Fiscaal gezien is deze ontkoppeling zeer eenvoudig; de eigenaar kan het aangeven bij de aangifte inkomstenbelasting over het kalenderjaar 2001, dus uiterlijk 1 april 2002.

Meer informatie over hypotheekrente bij Acadium *


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...