Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Jongeren

Jongeren die nog op school zitten of studeren, krijgen per 1 januari 2001 met een verandering in de belastingen te maken, maar kunnen netto hetzelfde blijven verdienen. De kinderbijslag en de studiefinanciering komen niet in gevaar als jongeren een bijbaantje hebben.

Tot nu toe geldt voor jongeren de zogeheten heffingsvrije som. Dat is een bedrag van ruim ƒ8000 dat belastingvrij mag worden verdiend. In 2001 vervalt deze heffingsvrije som. Over de eerste gulden van de verdiensten moet belasting worden betaald.

Echter, net als andere werknemers krijgen jongeren een heffingskorting, geeft adjunct-directeur Bert Bongers van het College Belastingadviseurs aan. Dat is een netto vermindering van ongeveer ƒ3400 op de te betalen belasting over het loon. In de praktijk betekent dit, dat deze jongeren netto kunnen blijven verdienen wat ze gewend waren.

Stel dat een scholier met een krantenwijk momenteel ƒ300, ofwel ƒ3600 per jaar verdient. Daarover hoeft hij geen belasting te betalen. In 2001 moet hij over de ƒ3600 een belastingtarief van ruim 32% betalen, ofwel ongeveer ƒ1200. Maar: van deze ƒ1200 mag de heffingskorting worden afgetrokken. De rekensom is dan als volgt: ƒ1200-ƒ3400. Je zou dan verwachten dat deze scholier nog ƒ2200 van de fiscus terugkrijgt, maar deze vlieger gaat helaas niet op. Voor de fiscus is ƒ1200-ƒ3400 namelijk gewoon '0'. Ofwel: de heffingskorting kan in dit soort gevallen nooit leiden tot een belastingteruggave. Maar de '0' betekent wel dat deze scholier over de ƒ3600 in 2001 nog steeds geen belasting hoeft te betalen.

Zijn er werkgevers die toch loonbelasting op het bijbaantje inhouden, dan moet de scholier elk jaar een 'T-biljet' invullen en naar de Belastingdienst opsturen. Met dat T-biljet (de T staat voor teruggave) kunnen scholieren en studenten te veel betaalde belasting terugvragen.

Studenten mogen overigens ongeveer ƒ15.000 netto bijverdienen zonder dat hun studiefinanciering in gevaar komt. De ƒ15.000 netto betekent wel dat zij bruto een veel hoger bedrag als salaris hebben, waarover loonbelasting wordt ingehouden. Deze studenten betalen dus wel loonbelasting, omdat zij relatief gezien een hoog inkomen hebben. Naast de heffingskorting hebben zij ook recht op een arbeidskorting van maximaal zo'n ƒ2000 die speciaal voor werkenden in het leven is geroepen.

Studenten die uiterlijk 31 december 2000 een persoonlijke lening hebben gesloten om hun studie te bekostigen, houden een belastingaftrek voor de rente gedurende vijf jaar, gerekend vanaf 2001. Dit in tegenstelling tot persoonlijke leningen voor luxe goederen. Hiervoor wordt de rente-aftrek per 1 januari 2001 afgeschaft.

Ook belangrijk is dat scholingskosten voor een dure studie, zoals die voor verkeersvlieger, maximaal vier jaar van de belasting kunnen worden afgetrokken, ongeacht de hoogte ervan. Voor 'gewone' studieschulden geldt een beperking tot maximaal ruim ƒ30.000.

Voor ouders met (gehandicapte) jongeren thuis is er een beperking in de aftrek van kosten die de verzorging met zich meebrengt. De kosten voor thuiswonende jongeren van onder de 27 jaar blijven aftrekbaar, maar dat is niet het geval voor jongeren ouder dan 27 jaar. Wel kunnen nog benzinekosten worden afgetrokken door ouders die in het weekeinde hun gehandicapte kind bezoeken in een instelling.

Meer informatie over jongeren bij Acadium *


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...