Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Tariefgroepen

In de inkomstenbelasting zijn er nu maar liefst zes 'tariefgroepen'. Dat zijn belastingbetalers die zijn ingedeeld naar het type huishouden waartoe zij behoren, gecombineerd met het feit of iemand al dan niet een baan heeft.

Elke tariefgroep heeft een eigen belastingvrij bedrag. Dat is een bedrag (basisbedrag ƒ8523) dat van het inkomen mag worden afgetrokken, voordat de te betalen belasting wordt berekend. Zo zijn er tariefgroepen voor tweeverdieners, kostwinners (dubbel belastingvrij bedrag) en alleenstaande ouders (verhoogd belastingvrij bedrag). Per 1 januari 2001 verdwijnen al deze tariefgroepen. Iedereen krijgt dan, in plaats van het belastingvrije bedrag, een heffingskorting (een netto vermindering van de te betalen belasting) van ruim ƒ3400. Voor specifieke groepen, zoals alleenstaande ouders en 65-plussers, gelden er verhoogde heffingskortingen. Werkenden krijgen een arbeidskorting, die kan oplopen tot maximaal ongeveer ƒ2000.

Meer informatie over tariefgroepen bij ADP *


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...