Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Giften

Giften aan goede doelen zijn ook in het nieuwe belastingstelsel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Fiscaal gezien zijn er per 1 januari 2001 echter twee soorten giften. De ene soort bestaat uit giften die incidenteel worden gegeven.

Dat is het geval als iemand spontaan geld geeft aan een actie of aan een goed doel. Al deze giften moeten bij elkaar worden opgeteld in een kalenderjaar. Zij zijn aftrekbaar als zij een drempel overschrijden. Deze drempel bedraagt 1% van het gezamenlijke inkomen in box 1, 2 en 3 met een minimum van ƒ132. In totaal mag de aftrek voor giften niet meer bedragen dan 10% van het gehele inkomen.

De andere soort giften bestaat uit vaste bijdragen aan goede doelen. Stel dat iemand jaarlijks een bedrag schenkt aan een maatschappelijke organisatie. Als deze bijdrage bij de notaris voor vijf jaar in een akte is vastgelegd, zijn de bedragen vanaf de eerste gulden aftrekbaar.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...