Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Partners

Niet alleen gehuwden en geregistreerde partners, ook samenwonenden kunnen vanaf 2001 fiscaal gezien als partner worden beschouwd. Het partnerschap wordt door de fiscus breed gezien; zodra mensen meerderjarig zijn en meer dan zes maanden samenwonen en op hetzelfde adres bij de gemeente hebben ingeschreven gestaan, worden zij desgewenst als partners gezien. Het kan dus gaan om hetero- en homoparen, maar ook om broers of zussen, vrienden en vriendinnen en zelfs een ouder met een kind van boven de 27 jaar.

Het fiscale partnerschap houdt in dat beide partners bij de belastingaangifte hun aftrekposten en bijtellingen naar eigen keuze mogen verdelen. De enige voorwaarde is dat er in totaal voor 100 procent aangifte moet worden gedaan. Bij het eigen huis mag het echter niet zo zijn dat de ene partner het eigenwoningforfait (nieuwe naam voor huurwaardeforfait) bij het inkomen optelt, terwijl de andere partner de hypotheekrente-aftrek geniet. Alleen het verschil tussen de hypotheekrente-aftrek en het eigenwoningforfait mag worden verdeeld.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...