Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Boxenstelsel

Het 'boxenstelsel' dat vanaf 1 januari 2001 bestaat, is het allergrootste verschil tussen het huidige en het nieuwe belastingstelsel. Tot nu toe worden alle inkomsten die iemand heeft, bij elkaar opgeteld en belast tegen de zogeheten 'progressieve tarieven'. Dit betekent dat belastingbetalers die een inkomen uit werk hebben, alle andere verdiensten bij dit inkomen moeten optellen en hierover, afhankelijk van de hoogte van het totale inkomen, 50 of 60% belasting moeten betalen.

Voorbeelden van dergelijke verdiensten zijn rente van spaarrekeningen, dividend van beleggingsrekeningen en andere inkomsten uit vermogen. Weliswaar zijn er voor dergelijke inkomsten vrijstellingen. Maar zodra iemand boven deze vrijstellingen uitkomt, moet er over elke gulden 50 of 60% belasting worden betaald. Dat zijn de huidige tarieven van de inkomstenbelasting.

In het nieuwe fiscale stelsel worden inkomens naar hun aard gescheiden en ondergebracht in drie boxen die geheel los van elkaar staan. In box 1 komen het inkomen uit werk, winst uit een onderneming en het eigen huis. Hier gelden nieuwe tarieven voor de loon- en inkomstenbelasting (afhankelijk van de hoogte van het inkomen) van respectievelijk 32,35%, 37,60% (voor 65-plusser resp. 14,45 en 19,70%), 42% en 52%.

In box 2 komt een speciaal tarief voor mensen die een belang van 5% of meer in een vennootschap hebben. Dit zijn veelal directeuren-eigenaren van middelgrote en kleinere bedrijven die aldus een 'aanmerkelijk belang' in hun eigen zaak hebben. Zij betalen een heffing van 25% over inkomsten uit aandelen.

In box 3 wordt het gehele vermogen dat iemand heeft, ondergebracht. Dat bestaat uit spaar- en beleggingstegoeden, het tweede huis, ander onroerend goed met uitzondering van het eerste eigen huis, en bezittingen die worden aangehouden om mee te beleggen of te handelen, zoals partijen waardevolle schilderijen. Uitgezonderd zijn goederen die voor persoonlijk gebruik zijn bestemd, zoals een boot, caravan of auto.

Over het totale vermogen moet de 'vermogensrendementsheffing' worden betaald. De fiscus gaat er vanuit dat er op het vermogen een vast (forfaitair) rendement van 4% wordt behaald. Hierover moet 30% belasting worden betaald. Effectief komt dit neer op een heffing van 1,2%. In box 3 geldt een vrijstelling van bijna 37.500 per persoon plus 5000 voor ieder kind.

Schulden die zijn aangegaan om het vermogen op te bouwen, zoals leningen, mogen van de totale waarde van het vermogen worden afgetrokken. Over het resterende bedrag moet de heffing van 1,2% worden afgerekend. Boekt iemand een rendement van meer dan 4%, dan kan dit belastingvrij worden gend. Het loont dus te proberen een zo hoog mogelijk rendement in box 3 te halen. De hypotheekrente voor het tweede huis is niet meer aftrekbaar, maar daar staat tegenover dat huurinkomsten uit de tweede woning volledig onbelast zijn.

Tussen de boxen staan 'Chinese muren'. Dat houdt in dat verliezen die in de ene box worden geleden, niet kunnen worden verrekend met inkomsten in andere boxen. Uitzondering: iemand die bijzondere, onvergoede uitgaven heeft, zoals ziekte- of studiekosten, en een te laag inkomen heeft in box 1, mag deze kosten aftrekken in box 3 of box 2.

Meer informatie over het boxenstelsel bij Acadium *
Meer informatie over het boxenstelsel bij Tomorrow *


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...