Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Kapitaalverzekering

In het nieuwe belastingstelsel gaat er veel veranderen rondom de fiscale behandeling van zogenaamde kapitaalverzekeringen die zijn gekoppeld aan onder meer spaar- of levenhypotheken en fiscaal gestimuleerde spaarplannen.

Daarbij wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen polissen die bij de presentatie van het wetsvoorstel op 13 september 1999 reeds bestonden, polissen die sindsdien zijn afgesloten en nieuwe polissen die vanaf 1 januari 2001 worden afgesloten.

Voor kapitaalverzekeringen die vóór 1 januari 2001 zijn of worden afgesloten mag de belastingplichtige zelf gaan kiezen of hij deze verzekering wel of niet koppelt aan zijn eigen woning. Een definitief besluit hierover hoeft overigens pas uiterlijk op 1 april 2002 te worden genomen.

Iemand die besluit de kapitaalverzekering definitief aan de eigen woning te koppelen, creëert een kapitaalverzekering eigen woning en wordt daarmee op termijn verplicht om de opbrengst van de kapitaalverzekering op het moment van uitkering ook daadwerkelijk te gebruiken voor aflossing van de hypotheekschuld.

Over de 'kapitaalverzekering eigen woning', die onder box 1 valt, hoeft geen belasting over het opgebouwde kapitaal te worden betaald. Voorwaarde is wel dat het totaal via de verzekering opgebouwde bedrag niet boven de ƒ272.000 uitkomt of de waarde van de hypotheekschuld overschrijdt. In dat geval moet immers bij uitkering van de verzekering over het meerdere belasting worden betaald in box 1. Het vrijstellingsbedrag van ƒ272.000 dat eenmaal per leven mag worden gebruikt, zal overigens jaarlijks worden geïndexeerd, waarbij voor partners het dubbele bedrag geldt.

Alle niet aan de eigen woning gekoppelde kapitaalverzekeringen zullen niet in box 1 maar in box 3 worden belast. Vooral voor kapitaalverzekeringen die voor 13 september 1999 zijn afgesloten, is dit een gunstige optie omdat als overgangsmaatregel voor deze oude polissen een vrijstelling van ƒ272.000 per persoon in box 3 wordt gecreëerd. Dit bedrag zal niet worden geïndexeerd, maar ook hier geldt voor partners het dubbele bedrag. Voor polissen die voor de op 1 januari 1991 ingegane brede herwaardering zijn afgesloten, geldt zelfs een onbeperkte vrijstelling.

Om van deze gunstige regeling gebruik te blijven maken, kunnen op slechts zeer beperkte schaal nadien wijzigingen in de verzekering worden aangebracht. Zo loopt de belastingplichtige het risico de vrijstelling te verliezen indien bijvoorbeeld het verzekerde kapitaal, de te betalen premie of de looptijd wordt aangepast.

Voor kapitaalverzekeringen die vanaf 1 januari 2001 worden afgesloten, kan niet meer vrij gekozen worden voor het onderbrengen in box 1 of box 3. In principe geldt alleen nog een gunstig regime voor polissen die worden afgesloten in combinatie met de aankoop van een woning. Dit wordt dan automatisch een 'kapitaalverzekering eigen woning'.

Alle andere vanaf 2001 afgesloten kapitaalverzekeringen vallen straks in box 3, waardoor gewoon 1,2% belasting moet worden betaald over het opgebouwde vermogen. Wel blijft voor zogenaamde uitvaartverzekeringen een vrijstelling van ƒ12.200 gelden.

Meer informatie over kapitaalverzekering bij Acadium *


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...