Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts É19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Meesleep- en meetrekregeling

Per 2001 wordt een nieuwe regeling ingevoerd waarbij vermogensbestanden die door iemand in een onderneming van een familielid ter beschikking worden gesteld in een aantal gevallen belast gaan worden in box 1. Hoewel het officieel om de 'terbeschikkings-stellingsregeling' gaat, wordt in de fiscale praktijk reeds nu vrijwel uitsluitend gesproken over de meesleep- en meetrekregeling. Volgens deze regeling moet bijvoorbeeld bij het beschikbaar stellen van onroerend goed voor de vestiging van een bedrijfspand door de eigenaar in box 1 een huuropbrengst worden opgevoerd, die vervolgens progressief belast gaat worden.

In de Tweede Kamer was reeds veel verzet tegen met name de brede kring van familieleden die zou worden aangeslagen, maar uiteindelijk was het de Eerste Kamer die een flinke versoepeling wist te regelen. Zo zouden ouders die hun ondernemende kinderen tegemoetkomen tegen een forse heffing oplopen, hetgeen bedrijfsoverdrachten zou kunnen belemmeren.

Staatssecretaris Bos (FinanciŽn) heeft de regeling op basis van de kritiek recent zodanig versoepeld dat nog slechts een zeer kleine kring van directe familieleden tegen de heffing in box 1 kan oplopen. Het gaat daarbij nog uitsluitend om de belastingplichtige zelf, zijn of haar partner en hun minderjarige kinderen. Bij andere bloedverwanten zal de regeling niet gelden. Alleen indien duidelijk is dat via een constructie doelbewust wordt geprobeerd belastingbetaling te omzeilen, kan de regeling alsnog van toepassing worden verklaard.


© 2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...