Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


WOZ

De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zorgt er voor dat er parallel aan de invoering van het nieuwe belastingstelsel nog een fiscale verrassing in aantocht is. Dat is de nieuwe taxatieronde in alle gemeentes van Nederland voor de waardebepaling van onroerend goed; zowel particuliere als zakelijke panden.

De WOZ is een relatief jonge wet. De waarde die door de gemeente wordt bepaald, is maatgevend voor de hoogte van de onroerende-zaakbelasting die moet worden betaald. Maar daarnaast en dit is financieel vaak belangrijker is de WOZ- waarde bepalend voor het 'eigenwoningforfait' (nieuwe naam van het huurwaardeforfait) dat huiseigenaren bij hun inkomen moeten optellen.

De eerste keer dat de WOZ werd toegepast, was per 1 januari 1997 voor een periode van vier jaar. De gehanteerde peildatum voor de waarde was toen 1 januari 1995. Op 1 januari 2001 begint er een nieuwe periode van vier jaar, waarbij de peildatum van de waarde 1 januari 1999 is. De gemeenten zijn het afgelopen jaar druk doende geweest met het taxeren van alle panden. In sommige gemeenten hebben de eigenaren al een nieuwe WOZ-waarde opgekregen, in andere plaatsen zal dat de komende maanden gebeuren.

Aangezien de huizenprijzen de afgelopen jaren explosief zijn gestegen, waren velen aanvankelijk bang dat zowel de onroerende-zaakbelasting als het eigenwoningforfait gigantisch uit de hand zou lopen. Maar er zijn twee belangrijke 'dempende' werkingen. Bij de onroerende-zaakbelasting is het de bedoeling dat gemeenten de tarieven verlagen, zodat de stijging binnen de perken blijft. Bij het eigenwoningforfait gaat het percentage omlaag. Tot en met 2000 met er 1,25% van de WOZ-waarde bij het inkomen worden opgeteld; vanaf 1 januari 2001 is dat 0,8%. Al met al zouden de woonkosten voor huiseigenaren daardoor niet zo extreem mogen groeien als werd gevreesd.

Meer informatie over WOZ bij Acadium *


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...