Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Rechterlijke procedures

Er vinden jaarlijks duizenden rechtszaken plaats van belastingbetalers tegen de fiscus en andersom. Voortdurend zijn er rond belastingaanslagen conflicten. Bijvoorbeeld over de vraag welke aftrekposten nou wel of niet mogen worden opgevoerd en tot welk bedrag. De bedoeling van het kabinet is met het nieuwe belastingstelsel het aantal fiscale rechtszaken terug te dringen.

Burgers en bedrijven houden echter onverminderd hun recht tegen belastingaanslagen eerst bezwaar te maken en daarna beroep aan te tekenen. Indien de belastinginspecteur een bezwaar afwijst, kunnen burgers en bedrijven in beroep gaan bij een gerechtshof in hun regio. Is iemand nog niet tevreden met de uitspraak van het gerechtshof, dan kan er in cassatie worden gegaan bij de Hoge Raad.

Uit diverse gegevens blijkt dat burgers en bedrijven beslist niet kansloos zijn als zij een zaak tegen de fiscus aanspannen. Zelf geeft de Belastingdienst jaarlijks cijfers van het aantal gewonnen en verloren rechtszaken. Hieruit blijkt dat weliswaar minder dan de helft van de rechtszaken door burgers en bedrijven wordt gewonnen, maar dat andersom gezegd toch een fors percentage burgers en bedrijven een rechtszaak wint. Andere onderzoeksgegevens wijzen overigens uit dat de fiscus zelfs meer rechtszaken verliest. Het verschil tussen beide gegevens komt voort uit het feit dat een totaal overzicht van alle fiscale rechtszaken in Nederland bijna niet te geven is.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...