Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Loonstrookje

Het altijd moeilijk te begrijpen loonstrookje vertoont vanaf 2001 een aantal wijzigingen, maar zal nog niet echt gemakkelijk zijn. Belangrijkste verschil is dat de overhevelingstoeslag (OT) in het bruto salaris wordt opgenomen, zo meldt salarisverwerkingsbureau ADP Nederland in Capelle aan den IJssel. Deze OT bedraagt 1,9%.

Daarmee komt na tien jaar een einde aan deze toeslag, die werd ingevoerd omdat een aantal sociale premies niet meer door werkgevers, maar door werknemers worden betaald. De bruto lonen gaan dus omhoog met 1,9%. Over het nieuwe bruto bedrag komen nog de cao-verhoging en de periodieken die werknemers krijgen. Verder verdwijnen de tariefgroepen en krijgt iedere werknemer dezelfde heffingskorting, een netto vermindering van de te betalen belasting, van zo'n fl.3400.

Daarnaast is op het loonstrookje ook de arbeidskorting te vinden van maximaal zo'n fl.2000 waarop iedere werknemer recht heeft. Overigens is de kans groot dat op de meeste loonstrookje codes staan die de kortingen aangeven. En, last but not least, in de meeste gevallen zal er onder de streep, dus netto, een hoger bedrag staan. Dit komt vooral door de verlaging van de belastingtarieven.

Meer over het loonstrookje *


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...