Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Groen beleggen

Groen beleggen wil zeggen dat er met het belegde geld wordt geïnvesteerd in milieuvriendelijke projecten, zoals windmolenparken.

Een probleem bij groen beleggen kan zijn dat het rendement lager ligt dan bij beleggingen in puur commerciële projecten. Gelukkig slagen de beheerders van de groenfondsen er steeds beter in het rendement te verhogen. Bovendien heeft de fiscus het groen beleggen behoorlijk aantrekkelijk gemaakt. Per persoon geldt vanaf 1 januari 2001 immers een belastingvrijstelling van ƒ100.004 per persoon. Hierover hoeft dus niet de vermogensrendementsheffing van 1,2% te worden betaald. Deze vrijstelling geldt naast de algemene vrijstelling van bijna ƒ37.500 die iedereen heeft. Daarnaast heeft iedere belegger in een groenfonds recht op een extra belastingkorting van 1,3%.

Voor beleggers die al vóór 1 januari 2001 in een groenfonds zaten, is er een vrij riante regeling getroffen. Het maximum van de vrijstelling van ƒ100.004 per persoon geldt voor deze groep niet. Zij hebben een vrijstelling over het gehele bedrag dat ze hebben belegd.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...