Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Zelfstandigen

Zelfstandige ondernemers, die hun bedrijf niet in een bv hebben ondergebracht, vallen per 1 januari 2001 in box 1 en betalen dus net als nu inkomstenbelasting over hun verdiensten (tarieven oplopend tot 52%). Evenals werknemers hebben zelfstandigen recht op de algemene heffingskorting van ruim ƒ3.400 en de arbeidskorting van ruim ƒ2.000.

Vanaf 2001 wordt een aantal aftrekposten dat zelfstandigen momenteel hebben, ondergebracht onder de verzamelnaam 'ondernemersaftrek'. Dat zijn de zelfstandigen-, de meewerk-, de stakings- en de speur- en ontwikkelingsaftrek. Over het algemeen blijven de huidige aftrekposten in stand, al veranderen hier en daar wel bedragen en percentages. Per saldo zouden zelfstandige ondernemers dezelfde vruchten moeten plukken van de lastenverlaging waarop werknemers kunnen rekenen.

Wel een wezenlijke verandering is de fiscale faciliteit voor het staken (stoppen) van een bedrijf. De huidige stakingsvrijstellingen komen namelijk te vervallen. Tot en met 2000 gelden er vrijstellingen over de stakingswinst van respectievelijk ƒ20.000 en ƒ45.000 (voor ondernemers van 55 jaar en ouder). Daarnaast is er voor het meerdere een speciaal belastingtarief van 45% of, bij overlijden, 20%. De stakingsvrijstelling wordt omgezet in de hierboven genoemde 'stakingaftrek' en zal zo'n ƒ8.000 gaan bedragen. Deze stakingaftrek mag maar één keer in een leven worden benut. Om de pijn te verzachten, gaat er een overgangstermijn van vijf jaar gelden. In 2001 is er nog een stakingsaftrek van ƒ20.000 en ƒ45.000 (voor 55-plussers), daarna worden de bedragen afgebouwd tot de nieuwe hoogte van de stakingsaftrek.

Bij de zelfstandigenaftrek zijn er nog enkele bijzonderheden te melden. Tot nu toe mocht deze aftrek alleen worden genoten bij leeftijden van 18 jaar en ouder; per 1 januari 2001 is deze leeftijdgrens vervallen. Dat opent dus perspectieven voor superjonge internet-ondernemers! Verder hebben starters gedurende de eerste drie jaar na de oprichting van hun bedrijf recht op een extra aftrek. De 'gewone' zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de gemaakte winst en bedraagt maximaal ruim ƒ11.800. Starters hebben in de genoemde drie jaar recht op een extra aftrek van ƒ3.775 per jaar.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...