Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Dividend

Dividend ontvangen van een pakket aandelen wordt fiscaal gezien gemakkelijker vanaf 2001. Tot en met 2000 geldt er een dividendvrijstelling van ƒ1000 per persoon. Maar elke gulden die boven dit bedrag aan dividend wordt uitgekeerd, wordt belast volgens de hoge tarieven van de inkomstenbelasting (50 en 60%). Per 1 januari 2001 maakt het niet meer uit op welke manier iemand een rendement uit een vermogen krijgt. Rente, dividend, koerswinst, alles wordt op dezelfde manier belast, namelijk met de vermogensrendementsheffing van effectief 1,2%.

Echter, bij het dividend zit wel een addertje onder het gras. De dividendbelasting van 25% blijft namelijk gewoon bestaan. Dat betekent dat op het uit te keren dividend een belasting van 25% wordt ingehouden. Deze belasting wordt per 2001 een 'voorheffing'. Dat betekent dat het bedrag dat iemand als gevolg van de dividendbelasting direct bij het uitkeren van het dividend moet betalen, wordt verrekend met de belasting die later moet worden betaald bij de vermogensrendementsheffing van 1,2%.

Stel dat iemand een vermogen heeft van ƒ100.000 waarover 1,2% vermogensrendementsheffing moet worden betaald. Dat is ƒ1200. Als deze persoon 5% dividend krijgt uitgekeerd (ƒ5000), dan wordt hier direct 25% dividendbelasting als voorheffing over berekend, ofwel ƒ1250. Hij heeft dus ƒ1250 betaald op het moment dat het dividend werd uitgekeerd, en moet bij de aangifte inkomstenbelasting ƒ1200 aan vermogensrendementsheffing betalen. Deze persoon krijgt dus ƒ50 (1250-1200) van de fiscus terug. Is de te betalen vermogensrendementsheffing veel hoger dan de voorheffing van ƒ1250, dan zal deze persoon moeten bijbetalen. Stel dat de vermogensrendementsheffing ƒ2000 is, dan moet deze persoon 2000-1250 ofwel ƒ750 aan belasting bijpassen.

Mensen met een vermogen die slim denken te zijn en het dividend dat zij over het jaar 2000 krijgen, doorschuiven naar 2001, komen van een koude kermis thuis. De fiscus zal dat snel in de gaten hebben en zal dit dividend gewoon belasten alsof het in 2000 tot uitkering is gekomen.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...