Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Vrije vergoedingen

Werkgevers mogen ook vanaf 2001 tot op zekere hoogte onbelaste onkostenvergoedingen aan hun personeel blijven geven voor zakelijke uitgaven. Dit worden voortaan 'vrije vergoedingen en verstrekkingen' genoemd.

Vrije vergoedingen zijn bedragen die werkgevers betalen voor kosten die hun werknemers voor hun baan hebben gemaakt. Te denken valt aan uitgaven voor relatiegeschenken, reis- en verblijfskosten voor excursies en studiereizen, deelname aan congressen en seminars, vakliteratuur, computers tot ƒ5.000, gereedschap, werkkleding en een verhuizing die nodig was voor het werk.

Vrije verstrekkingen voorkómen dat werknemers kosten moeten maken voor het uitoefenen van hun dienstbetrekking. Hieronder valt bijvoorbeeld het woon-werkverkeer. Zo mogen werkgevers hun personeel onbelast de kosten van het openbaar vervoer vergoeden. Ook mogen de kosten voor woon-werkverkeer per auto, motor of bromfiets tot een bedrag van maximaal ƒ3.240 onbelast door de baas worden vergoed.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...