Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Lijfrente

Het fiscale regime rond de lijfrente- en koopsompolissen is voor Nederlanders met een goed pensioen vanaf 2001 voor een groot deel verleden tijd. De huidige basis-aftrek van fl.6179 per persoon per jaar wordt fors verlaagd tot fl.2204 (EUR1000) en zal niet meer jaarlijks worden geïndexeerd. Ook is overdracht van (een deel van) de basisaftrek aan de partner niet meer toegestaan.

De Acadium Groep in Rotterdam wijst er echter op dat lijfrentepolissen best nog interessant kunnen zijn. Nederlanders die kunnen aantonen dat zij een pensioentekort hebben, mogen vanaf 2001 een hogere premie aftrekken van de belasting. Van een pensioentekort is sprake indien het pensioen (incl. aow) minder dan 70% van het arbeidsinkomen bedraagt.

Afhankelijk van de omvang van het pensioentekort mag jaarlijks een extra bedrag van maximaal ruim fl.48.000 (de zogenaamde 'jaarruimte') worden afgetrokken. Daarnaast hebben personen met een pensioentekort ook nog de mogelijkheid extra premies te storten indien in de zeven voorafgaande jaren niet of niet geheel gebruik is gemaakt van de jaarruimte. Deze zogenaamde reserveringsruimte kan per jaar maximaal ruim fl.12.000 bedragen en voor personen boven 55 jaar ruim fl.24.000.

Net als nu het geval is zullen de inkomsten die op termijn door de uitkering van deze lijfrentes worden ontvangen, belast worden via de inkomstenbelasting. Het vermogen dat is opgebouwd over premies die voor aftrek in aanmerking kwamen, is vrijgesteld van belastingheffing in box 3, hetgeen ook geldt voor de na 1 januari 2001 gestorte premies.

Alleen het vermogen dat is opgebouwd over premies die boven de fiscale aftrekruimte zijn betaald en dus niet voor aftrek in aanmerking kwamen, zullen op een andere manier behandeld worden en in box 3 worden ondergebracht. Dit geldt met name voor een groot aantal op basis van het 'oude' regime afgesloten lijfrentecontracten waarbij meerdere stortingen over meerdere jaren zijn afgesproken. Vanaf 2001 zijn de premies die boven de beschikbare ruimte uitvallen, niet meer aftrekbaar. In veel gevallen is het dan verstandig contact op te nemen met de aanbieder van de polis om te kijken of het jaarlijkse premiebedrag kan worden verlaagd zodat deze geheel aftrekbaar blijft, dan wel de polis 'premievrij' te stellen.

Meer over het lijfrente *


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...