Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Uitkeringen

Nederlanders met een ww-, wao-, of bijstandsuitkering en 65-plussers gaan er volgend jaar duidelijk minder in koopkracht op vooruit dan mensen met een baan.

Verreweg de belangrijkste oorzaak vormt de introductie van de nieuwe arbeidskorting van maximaal ƒ2027 op de te betalen belasting. Terwijl de koopkracht van werkenden met een laag inkomen in een groot aantal gevallen met zo n 8,5% stijgt, moeten personen met een uitkering het met 3,5 tot 4,5% extra inkomen doen.

Bij gezinnen met kinderen profiteren werkenden door de nieuwe combinatiekorting nog eens extra ten opzichte van personen met een uitkering. Het combineren van een baan met de zorg van kinderen levert per persoon zo een voordeel van ƒ304 op.

Met de relatief lagere koopkrachtgroei voor uitkeringsgerechtigden wil het kabinet inactieven bewust extra prikkelen om een baan te aanvaarden. Daarnaast wordt met de introductie van de arbeidskorting ook het probleem van de zogenaamde 'armoedeval' verminderd. Nu gaan immers veel mensen die van een uitkering naar betaald werk stromen er nauwelijks op vooruit doordat zij vervolgens direct gekort worden op allerlei inkomensafhankelijke regelingen zoals huursubsidie, vergoeding voor kinderopvang en kwijtscheldingsregels.

Bij 65-plussers werkt naast de arbeidskorting ook de nieuwe schijfindeling voor een aantal aow'ers enigszins nadelig uit. Aow'ers met een aanvullend pensioen van ƒ35.000 tot ƒ40.000 komen straks met de top van hun inkomen net in de derde schijf van 42%, terwijl zij tot nu toe in de lage tweede schijf belasting betaalden. De koopkrachtgroei voor deze groep blijft daardoor beperkt tot zo'n 2%.

Een groot extra voordeel hebben daarentegen 65-plussers die een partner hebben die nog geen 65 is en geen inkomen heeft. Door de nieuwe vaste heffingskorting krijgt de jonge partner een veel hogere heffingskorting, waardoor het gezinsinkomen gemiddeld met 7,75% toeneemt. Wanneer de partner 65 wordt, verdwijnt dit voordeel echter weer en resteert per saldo nog slechts een koopkrachtplus van 3,25%.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...