Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Ondernemerschap

Het begrip 'ondernemerschap' wordt per 1 januari 2001 aangescherpt. Er kan alleen sprake zijn van ondernemerschap als de betreffende belastingbetaler de onderneming voor eigen rekening drijft en rechtstreeks tegenover crediteuren aansprakelijk is voor schulden.

Vooral in het vrije beroep is het gebruikelijk dat wanneer de mannelijke helft van een echtpaar zelfstandig werkzaam is, de echtgenote bijvoorbeeld de administratie doet. Tot nu toe is het relatief gemakkelijk om beide echtgenoten op gelijkwaardige basis partner in de onderneming te maken. Beide kunnen worden ingeschreven als maat of vennoot.

Daardoor zijn zij in feite beiden zelfstandig ondernemer en vormen zij samen een maatschap of een 'vennootschap onder firma'. Het voordeel hiervan is dat de verdiensten naar keuze over iedere partner kunnen worden verdeeld, hoewel de ene partner feitelijk het grote geld binnenhaalt. Deze grootverdiener zou zwaar worden belast. Door de inkomsten te verdelen valt zowel de grootverdiener als de partner in een lager belastingtarief en maakt de maatschap dus meer winst.

Vanaf 2001 hanteert de fiscus de 'gebruikelijkheidstoets'. Dit betekent dat de fiscus controleert of er inderdaad sprake is van een gelijkwaardig partnerschap binnen een maatschap of firma. De vraag is dan: zou de samenwerking ook gebruikelijk zijn geweest als deze met een 'vreemde', dus een niet-familielid, was aangegaan? Is het antwoord 'nee', dan kan de onderneming niet als samenwerkingsverband worden beschouwd en kan er maar één ondernemer zijn. De andere partner moet dan als werknemer worden beschouwd en verliest dus allerlei fiscale faciliteiten.

Om paniek onder de tienduizenden man-vrouw firma's te voorkomen heeft het ministerie van Financiën een gedetailleerde 'uitvoeringsmaatregel' gemaakt. De huidige man-vrouw firma's die "voorzien in een maatschappelijke en bedrijfsmatige behoefte", worden door de fiscus ontzien. Hoe dit in de praktijk gaat werken, is volgens belastingdeskundigen echter nog volstrekt onduidelijk.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...