Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Niet-standaard effecten

De 'niet-standaard effecten' vormen een flinke adder onder het gras voor de koopkracht van veel Nederlanders vanaf 2001. De term 'niet-standaard effecten' is heel vaag en lijkt zelfs onschuldig, maar kan er flink inhakken als het om het netto besteedbare inkomen gaat.

Wat is er aan de hand? De politiek in Den Haag is altijd dol op 'koopkrachtplaatjes'. De koopkracht wordt elk jaar berekend door het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën. Er rolt dan voor elke inkomensgroep een percentage uit dat de stijging of daling aangeeft van het netto besteedbare inkomen. Het inkomenseffect bestaat echter uit meerdere componenten.

Van belang is volgend jaar uiteraard en dat is de eerste component de forse verlaging van de belastingtarieven. Hierdoor gaan de meeste Nederlanders met een inkomen (uit werk, sociale uitkering of pensioen) er netto op vooruit. De tweede component is de verhoging van het btw-tarief van 17,5 naar 19 procent en de stijging van milieu- en energiebelastingen. Hierdoor wordt de stijging van het netto-inkomen getemperd.

De derde component bestaat uit de niet-standaard effecten. Dat zijn inkomenseffecten die per huishouden en zelfs per persoon kunnen verschillen. In de meeste gevallen zijn dat aftrekposten die per 1 januari 2001 komen te vervallen of sterk worden beperkt. Te denken valt aan de rente op persoonlijke leningen (aftrek wordt volledig geschrapt), reiskosten woon-werkverkeer voor automobilisten (ook volledig geschrapt) en de vermindering van de aftrek van lijfrentepremies van ruim ƒ6000 naar ƒ2200. Aftrekposten drukken het belastbaar inkomen. Als deze aftrekposten verdwijnen, wordt het belastbaar inkomen hoger en moet iemand dus meer belasting betalen.

Daarnaast zijn er veranderingen mogelijk in bijvoorbeeld subsidies en de kinderbijslag die een gezin ontvangt. Een berucht voorbeeld is de 'armoedeval'. Mensen met een sociale uitkering hebben vaak allerlei subsidies, zoals huursubsidie, waardoor hun netto-inkomen hoger wordt. Als zij een baan krijgen, verliezen zij dergelijke subsidies en hebben zij netto minder te besteden. Dat is natuurlijk een volstrekt verkeerd effect, dat door het kabinet intensief wordt bestreden, maar nog lang niet is weggepoetst.

Tenslotte: de aftrek van hypotheekrente blijft bestaan. Maar netto levert deze minder op dan nu. De aftrek vindt immers plaats tegen lagere belastingtarieven. Nu wordt afgetrokken tegen 50 en 60% en vanaf 1 januari is dat 42 en 52%. Iemand die nu ƒ10.000 aan hypotheekrente aftrekt tegen 50%, heeft een voordeel van ƒ5000. In 2001 trekt deze persoon hetzelfde bedrag af tegen 42%, waardoor het voordeel nog maar ƒ4200, ofwel ƒ800 minder, is. Al met al mag niemand zich blind staren op het loonstrookje dat eind januari in de bus valt.

Voor de goede orde komen we nog even terug op de letter 'J' van jongeren, die vrijdag 8 december in deze krant stond. Studenten mogen in 2001 ƒ20.077 netto per jaar bijverdienen zonder dat hun studiefinanciering in gevaar komt. Dit bedrag wordt jaarlijks aan de prijsstijging aangepast.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...