Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Voorlopige teruggave

Iedere belastingbetaler die in een kalenderjaar hoge, bijzondere én aftrekbare kosten verwacht, zoals voor studie, ziekte, invaliditeit of giften, kan vooraf een 'Voorlopige Teruggave' aanvragen bij de Belastingdienst. Dit formulier moet vóór 1 december van het voorafgaande jaar worden opgestuurd naar de fiscus. Dan krijgt de betreffende belastingbetaler vanaf januari een netto bedrag in maandelijkse termijnen rechtstreeks door de fiscus uitbetaald.

De 'Voorlopige Teruggave' is al twee jaar bekend bij huiseigenaren die op deze wijze de hypotheekrente-aftrek al vooraf laten uitbetalen. Tot op heden werkt dit systeem gesmeerd. Ook kan de 'Voorlopige Teruggave' worden gebruikt door niet-werkende partners van kostwinners om een heffingskorting aan te vragen en door ouders die hiermee een kinder- of combinatiekorting kunnen aanvragen. De bedragen waarop iemand recht heeft, worden rond de 15e van elke maand door de fiscus overgemaakt.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...