Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Commanditaire vennoten

Er bestaat tot nu toe een zeer lucratieve manier om vrijwel zonder risico te investeren en een behoorlijk rendement te boeken. Dat verloopt via de structuur van een 'commanditaire vennootschap' (cv). Deelnemers in een dergelijke cv kunnen van een aantal vrijstellingen en aftrekposten profiteren waarop ondernemers recht hebben. Deze deelnemers, 'commanditaire vennoten' genaamd, zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor de risico's van de bedrijfsvoering maar profiteren wel van de rendementen die met de cv worden geboekt.

In twee branches is deze cv-constructie de afgelopen jaren op grote schaal toegepast, namelijk de scheepvaartindustrie en de filmindustrie in Nederland. De fiscus heeft dit toegestaan met de bedoeling de economische groei in deze twee branches te stimuleren. Dat is ook inderdaad gebeurd. Beide cv-constructies hebben gezorgd voor een opleving van de scheepsbouw en het maken van films in Nederland.

Je zou kunnen zeggen dat de cv-regeling aan het eigen succes tenonder is gegaan. Want het kabinet heeft besloten de cv-regeling te beëindigen. De film-cv wordt nog met een jaar verlengd, maar de scheepvaart-cv wordt per 1 januari 2001 afgeschaft.

 


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...