Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Heffingskorting

De heffingskorting is één van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe belastingstelsel. De heffingskorting vervangt de huidige belastingvrije sommen. In feite is de heffingskorting een netto korting op de belasting die iedereen moet betalen. Iedereen die een inkomen (uit werk, uitkering of pensioen) heeft, heeft recht op een heffingskorting van netto ongeveer ƒ3.400.

Ook de niet-werkende partners van mensen met een inkomen hebben recht op deze heffingskorting. Die moeten zij via de 'Voorlopige Teruggaaf' wel zelf aanvragen bij de Belastingdienst. De niet-werkende partner krijgt deze heffingskorting rechtstreeks van de fiscus uitbetaald in maandelijkse termijnen van ruim ƒ280, te beginnen in januari 2001.

Naast deze algemene heffingskorting zijn er specifieke kortingen voor werknemers (zij krijgen een arbeidskorting), 65-plussers, ouders en alleenstaande ouders. De werkgevers en de uitkerende instanties houden bij het uitbetalen van het salaris of de uitkering dan wel het pensioen al rekening met de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en eventueel de ouderenkorting (bij werknemers van 65 jaar en ouder).

De korting voor ouders en alleenstaande ouders met thuiswonende kinderen moet bij de Belastingdienst worden aangevraagd. Ook kunnen deze kortingen worden verrekend na afloop van een jaar bij de gebruikelijke aangifte inkomstenbelasting.

Meer informatie over heffingskorting bij ADP Nederland *


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...