Het nieuwe
belastingstelsel

De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFTDigiNieuws
terug naar begin 

De Fiscale Revolutie 2001 - Het Boek
Voor slechts 19,50 verkrijgbaar in de boekhandel: alles over het nieuwe belastingstelsel. Alle belangrijke punten uit het nieuwe belastingstelsel op eenvoudige wijze toegelicht. Een 'must' voor iedere belastingbetaler. Geschreven door Rob Sebes, redacteur-verslaggever van Dagblad De Telegraaf. ISBN 90-5501-806-6.

Netto loon uitrekenen met E-Prepay
Bent u verantwoordelijk voor de uitbetaling van de salarissen en willen uw medewerkers weten of ze in 2001 meer of minder gaan verdienen? E-Prepay van ADP geeft antwoord op deze vraag. De berekening is volledig aangepast aan de nieuwe belastingregels en is een handig hulpmiddel bij het informeren van uw medewerkers over de gevolgen hiervan.


Monumentenpanden*

Indien het monumentenpand tevens de eigen woning is, zijn naast de aftrek van hypotheekrente en bijtelling van het eigenwoningforfait de volgende kosten in box 1 aftrekbaar**:

  • Het eigenaarsdeel van de gemeentelijke onroerendezaakbelasting.
  • Premies voor brand- en opstalverzekeringen.
  • Waterschaps- en polderlasten.
  • Onderhoudskosten voor zover deze betrekking hebben op bouwkundige werkzaamheden.
  • Een jaarlijkse afschrijving van 1,75% tot 3%, waarvan vervolgens 15% mag worden afgetrokken.

* Indien het pand een tweede woning is en dus in box 3 valt, dan moet over de waarde vermogensrendementsheffing worden betaald en mogen alleen de hierboven aangegeven onderhoudskosten worden afgetrokken.

** Zowel in box 1 als box 3 geldt een drempelbedrag. Box 1: 1,75% van de WOZ-waarde met een minimum van 300 en een maximum van 24.000. Box 3: alleen kosten aftrekken indien die boven 4% van de waarde in economisch verkeer van het pand uitkomen.


2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl


De vernieuwde BelastingCalculator van De Telegraaf
Alle belastingbetalers die willen weten of zij in het nieuwe fiscale stelsel 2001 netto meer of minder overhouden van hun salaris, pensioen of sociale uitkering, kunnen aan de slag met de bijgewerkte BelastingCalculator. Deze is gemaakt in samenwerking met de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP in Houten.

Vooruitbetaalde hypotheekrente
Een van de prettige kanten van de nieuwe belastingwetgeving is dat de tarieven omlaag gaan. Het toptarief in Box I wordt 52%, nu is het 60%...

Bestaande spaarhypotheek, koppelen of niet?
In de Wet IB 2001 heeft de kapitaalverzekering in beginsel geen speciale fiscale faciliteiten meer. Alleen indien sprake is van een zogenoemde kapitaalverzekering eigen woning is er nog een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente...

Alle polissen aanpassen voor 1 januari 2001?
Op 1 januari a.s. gaat de Wet Inkomstenbelasting 2001 in. Deze wet voorziet onder meer in een aantal ingrijpende wijzigingen in de fiscale behandeling van levensverzekeringen, zoals lijfrenten en kapitaalverzekeringen...