BEURZEN
De hoera-stemming
Beurzen vaker open
Nieuw: Euro STOXX 50
BEDRIJVEN
Heineken beraadt zich
Grolsch in guldens
Unilever dolblij
Shell houdt pond
Ahold eigenwijs
EXPERTS
Rients Abma (VNO-NCW)
Nico Veer (VPV)
Benne van Popta (MKB)
Jelle Mensonides (ABP)
Leo Keemink (Postbank)
George Möller (AEX)
Gjalt de Vries (KPMG)
PRAKTIJK
PTT brengt eurozegel
Valutacrisis '92
Euro-logo herkenbaar
Euro's of euro

Euro STOXX 50 wordt de
Dow Jones voor Europa

door PETER VAN DER TUIN

In Amerika kijken beleggers naar de Dow Jones-index, in Londen naar de FTSE 100 en in Nederland naar de AEX-index. De grote vraag is waar de 'eurobelegger' naar gaat kijken. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat de Dow Jones Euro Stoxx 50, een soort Europese Dow Jones-index dus. De Financiële Telegraaf publiceert deze index binnenkort als grafiek in de bekende balk bovenaan de eerste pagina.

Achter de schermen woedt een strijd om de Europese 'benchmarks', de maatstaven waaraan beleggers hun prestaties kunnen afmeten. In de race zijn, naast de Euro Stoxx 50, o.a. de FTSE Eurotop 100 en de MSCI Europe. Een benchmark is in dit geval een index die redelijk representatief is voor het gebied waarin men belegt, de 11 landen dus die overgeschakeld zijn op de euro. Zo kan een belegger een indruk krijgen van zijn prestaties op beleggingsgebied vergeleken bij de index. Wie de index verslaat heeft het goed gedaan, wie duidelijk achterblijft moet zich achter de oren krabben.

"De Dow Jones Euro Stoxx 50 maakt een goede kans om maatgevend te worden voor bepaalde groepen beleggers in euroland", meent Jan Ebel Bos, marketingdirecteur aandelenderivaten bij de ABN Amro in Londen. "Je ziet dat de acceptatie van deze index groot is en nog dagelijks groeit. Voor Amerikaanse beleggers heeft de naam Dow Jones natuurlijk helemaal een vertrouwde klank. Het grote voordeel is bovendien dat op deze index reeds opties en termijncontracten worden verhandeld. Het gaat nu al om een omzet van zo'n 100 miljoen euro per dag in termijncontracten."

De Euro Stoxx 50 is een van de vele Stoxx indices die sinds februari 1998 zijn gelanceerd in Europa. In Zürich (Zwitserland) is Stoxx Limited opgericht, een joint venture van de Amerikaanse Dow Jones Company, de beurs van Parijs, de Deutsche Börse en de Zwitserse beurs. Inmiddels heeft deze organisatie een ware vloedgolf van indices samengesteld ten behoeve van beleggers die ook op allerlei deelgebieden hun beleggingsresultaten willen vergelijken.

Zo zijn er Dow Jones Stoxx indices voor de auto-industrie, bouwsector, telecom, verzekeringsindustrie, media, farmacie, nutsbedrijven enzovoort. Voor Europa zijn 19 sectoren gedefinieerd en in al die sectoren bestaat een toegesneden index, waarin de toonaangevende bedrijven zijn opgenomen.

De Dow Jones Euro Stoxx 50 is een index waarin zijn opgenomen de aandelen van de 50 grootste ondernemingen in euroland, het gebied dus van de 11 EMU-partners. Zoals meestal is er een weging toegepast, waarbij een fonds in deze index meeweegt op grond van de marktkapitalisatie. Dat is het aantal uitstaande aandelen maal de beurskoers. Omdat hier regelmatig veranderingen van betekenis in optreden, wordt ieder kwartaal de lijst met ondernemingen en hun wegingsfactor bekeken om zoveel mogelijk representativiteit te bereiken.

De index is in februari 1998 gelanceerd en voor de wegingsfactoren is men destijds uitgegaan van de kapitalisatie van 31 december 1991. De Euro Stoxx index stond toen op 1000 en schommelt nu rond de 3200.

"De weging geschiedt volgens duidelijke criteria. De lijst met ondernemingen plus hun wegingen is duidelijk en ook nog meteen na te kijken op Internet onder www.stoxx.com", aldus Ebel Bos. "Bovendien is de index dagelijks te volgen. Voor Nederlanders is het leuk te weten dat er momenteel relatief veel Nederlandse ondernemingen in deze index zitten; onder andere ABN Amro, ING, Fortis, Akzo Nobel, Kon. Olie en Philips."

Bos denkt dat deze index vooral belangstelling zal ontmoeten bij de particuliere beleggers. "Voor grote beleggers, zoals de instituten, is de index misschien iets te 'smal' in die zin dat er wat weinig aandelen in zitten. Dow Jones heeft ook bredere indices waar meer dan 500 bedrijven in zitten. Bij ABN Amro Research denken we dat een index met de 200 grootste bedrijven een optimale representatie geeft van landen en sectoren. Bovendien geeft deze Euro Stoxx 50 alleen maar een beeld van euroland. Aandelen van de de landen die nog niet meedoen aan de EMU, zitten er niet in; Engeland, Denemarken, Zweden en Griekenland. Maar die kunnen in de toekomst toetreden en dan kan de samenstelling van de Euro Stoxx 50 weer aanzienlijk veranderen."

&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">