&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bestaat dit jaar honderd jaar. In deze periode hebben de rekenmeesters van de rijksoverheid vrijwel alle facetten van de Nederlandse samenleving in kaart gebracht.

Op ons verzoek heeft het bureau tal van statistieken opgediept. De Telegraaf heeft de cijferreeksen bewerkt en van commentaar voorzien. De gegevens tezamen vormen een uniek tijdsbeeld van de fascinerende 20e eeuw die dit jaar ten einde loopt. Hier het resultaat.

Tijdsbeeld: een eeuw Nederland
Van boerenstaat tot economische kleinmacht van formaat.

Van emigratie- naar immigratieland
Mensen hebben geen flauw idee ervan hoeveel buitenlanders zich deze eeuw in ons land blijvend hebben gevestigd.

Het CBS als waakhond
Er gaat geen dag voorbij of u leest in de krant, hoort op de radio en verneemt van de televisie over berichten, gebaseerd op onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

100-jarige gaat voor derde eeuw
Het is haar grote doel: het jaar 2000 halen. Want dan heeft de 100-jarige Jopie van Schaick drie eeuwen meegemaakt: geboren in 1898, volop geleefd in de 20e eeuw en hoogbejaard doch hopelijk springlevend in de 21e eeuw.

Toen was geluk... geen vetpot!
Een dak boven het hoofd, een bed om in te slapen, een kachel om de karige maaltijd te verwarmen en om de kou uit het huis te weren. Voor een doorsnee gezin was het in 1899 geen vetpot.

Nu is een moord heel gewoon
De misdaadcijfers op elk terrein (moord, diefstal, roof, verkrachting en mishandeling) zijn deze eeuw spectaculair gestegen. In 1900 werden zeventien mensen schuldig verklaard aan moord en doodslag, thans bijna 600 per jaar.

Vogel was vorige eeuw vogelvrij
Intensivering van de landbouw, verontreiniging, verandering van leefgebieden en verdroging hebben nogal wat schommelingen in de soorten en aantallen doen ontstaan. Behalve de ortolaan is ook het woudaapje een onbekende geworden in ons land.

Elke 162 seconden een baby
Op een doorsneedag in 1999 worden in ons land 520 kinderen geboren, 268 jongens en 252 meisjes. Om de 162 sekonden een nieuwe baby! Elke dag sterven er ook 372 mensen. Hierdoor worden 112 vrouwen weduwe en 47 mannen weduwnaar.

Vorige eeuw heerste nog cholera
Betrouwbaar drinkwater en een goed rioolstelsel hebben in Nederland in de afgelopen eeuw meer mensen het leven gered dan welk medicijn of welke medische ingreep ook. Tussen 1900 en nu werd hiermee de basis gelegd voor een sterke volksgezondheid.

Vergrijzing economisch probleem
Honderd jaar geleden was Nederland al één van de rijkste en meest productieve landen van Europa. Er was een sterke industriële sector, een grote dienstensector en een gevarieerd aanbod van hoogwaardige producten.