&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">Het CBS als waakhond

...Dit blijkt uit gegevens van het CBS.

Er gaat geen dag voorbij of u leest in de krant, hoort op de radio en verneemt van de televisie over berichten, gebaseerd op onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS verzamelt gegevens bij personen, bedrijven en instellingen. Deze gegevens worden verwerkt tot statistische informatie variërend van het aantal honderdjarigen tot het aantal boeken dat door bibliotheken wordt uitgeleend.

Het CBS, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, is ontstaan doordat de regering haar koers wilde baseren op inzicht in de werkelijkheid en niet op vermoedens of indrukken. Dit resulteerde in de oprichting van het CBS op 9 januari 1899.

Niet zelden vormen de statistieken van dit bureau voor de rijksoverheid en andere instanties aanleiding hun beleid aan te passen. Uitgezonderd de verwachte bevolkingsgroei geeft het CBS overigens geen prognoses. Dat is het werk van instanties zoals het Centraal Plan Bureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

In het begin van deze eeuw werd alle informatie met de hand verwerkt. Na de Eerste Wereldoorlog kwamen de ponskaarten. Rond 1960 luidt de computer een nieuw tijdperk in.

Thans is het bureau nadrukkelijk aanwezig op de elektronische snelweg. Het verzamelen en publiceren vindt meer en meer via computernetwerken plaats. Alle publiceerbare informatie staat ook op CD-rom (StatLine) en is via internet gratis te raadplegen.

In 1899 startte het Bureau met zes personeelsleden, thans zijn er 2400 medewerkers, verspreid over de vestigingen in Voorburg en Heerlen.

CBS-informatie:
Teletekst: NOS-pagina's 556 en 557.
Internet: http//www.cbs.nl
bibliotheek CBS-Heerlen: 045-570 71 87
Bibliotheek CBS Voorburg: 070-3375151

Terug naar '100 jaar Nederland'