JAARVERSLAG 1996

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

INHOUD

Raad van commissarissen
Directie
Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders
Geconsolideerde kerncijfers
Verslag van de Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Onafhankelijkheidsverklaring

Jaarverslag
Concern
Amsterdamse bedrijven
Dagbladbedrijf
De Telegraaf Tijdschriften Groep
Audiovisuele activiteiten en elektronische media
Overige activiteiten
Deelnemingen
Vooruitzichten

Jaarrekening
Geconsolideerde balans
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Grondslagen van consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling
Toelichting op de geconsolideerde balans
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Balans N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Winst- en verliesrekening N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Overige gegevens
Inventarisatie uitgaven en activiteiten van het Telegraaf-concern
Accountantsverklaring
Dividendvoorstel
Gebeurtenissen ná balansdatum
Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst
Bijzondere statutaire rechten
Onafhankelijkheidsverklaring
Kengetallen per balansdatum (key figures)
Consolidated balance sheet and profit and loss account
Summary


terug naar keuzepagina jaarverslagen