" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Audiovisuele activiteiten en elektronische media

Naast de tot de kernactiviteit te rekenen De Telegraaf-i wordt deelgenomen in ontwikkelingen op audiovisueel gebied.

CommerciŽle televisie
In 1996 is een 30%-deelneming verworven in het commerciŽle televisiestation SBS6, dat sinds september 1995 operationeel is. Het voor een commercieel televisiestation van doorslaggevende betekenis zijnde marktaandeel in de kijkers- en adverteerdersmarkt ontwikkelt zich gestaag positief. Het aanloopverlies over 1997 was aanzienlijk lager dan verwacht. Voor 1998 wordt een positief resultaat verwacht, waarmee het totale aanloopverlies belangrijk binnen de begroting van het business-plan is gebleven.

Regionale televisie
De Hollandse Dagbladcombinatie B.V. neemt deel in het privaat/publieke TV West en het Limburgs Dagblad in het commerciŽle TV8 Limburg. TV West is in februari 1998 door achterblijvende resultaten in liquiditeitsmoeilijkheden geraakt. Door lokale en provinciale overheden worden in samenspraak met de aandeelhouders reddingspogingen ondernomen.

Media Groep West
Media Groep West B.V., een samenwerkingsverband tussen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf (75%) en A2000 (25%), exploiteert onder andere NieuwsNet 9, een kabelkrant in het gebied Amsterdam en omringende gemeentes met een bereik van ruim 500.000 huishoudens. De resultaten van deze samenwerking bleven vooralsnog achter op de begroting, mede doordat de aanvullende diensten nog onvoldoende tot ontwikkeling zijn gekomen. Media Groep West werkt onder andere voor de exploitatie van Teletekst samen met SBS6.

Radio
De positie van het lokale station Radio Amsterdam heeft zich op de luistermarkt gestabiliseerd, maar het aanbod van commercials bleef achter bij de verwachtingen. Met verschillende partijen wordt gesproken over de toekomst van de zender. Medio 1998 wordt een aantal lokale/regionale commerciŽle radiofrequenties door de minister van Verkeer en Waterstaat uitgegeven. Het verkrijgen van een sterke etherfrequentie voor commercieel gebruik kan de positie van Radio Amsterdam op de lokale markt verstevigen en mogelijk zicht geven op een rendabele exploitatie.

Planet Internet
Van de optie op een deelneming van maximaal 15% in het kapitaal van World Access/Videotex Nederland is geen gebruik gemaakt. De belangrijkste reden hiervan is de vaststelling dat de informatievoorziening op het Internet beter tot haar recht kan komen vanuit het eigen concern dan in een samenwerking met World Access/Videotex Nederland.

Telegraaf Elektronische Media
De Telegraaf Elektronische Media (TEM) is een praktisch laboratorium waarin elektronische uitgeefconcepten, gebaseerd op reeds beschikbare informatie, worden uitgedacht en vervolgens tot exploitatie gebracht. Het afgelopen jaar zijn de Internet-versies van Autovisie en Privť gepubliceerd. Een samenwerking met het KNMI leverde het product De Weerkamer op.