" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

De Telegraaf Tijdschriften Groep

De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V. (TTG) heeft, ondanks het gemis van de exploitatie van TrosKompas/TV-krant in 1997, een beter resultaat behaald, hetgeen enerzijds te danken was aan toeneming van de inkomsten en anderzijds aan kostenreducties bij de overige titels.

Privé
In 1997 bestond Privé twintig jaar. Mede door besparing in de technische vervaardigingskosten is het resultaat van Privé in 1997 aanzienlijk toegenomen. Dit was mogelijk door een wijziging in de toegepaste techniek. Het abonnementenbestand van Privé nam toe, de losse verkoop daalde opnieuw enigszins. In de dalende markt voor entertainment-bladen verstevigde Privé zijn marktaandeel. De Vlaamse editie is per 1 januari 1997 beëindigd; in België wordt thans weer de Nederlandse versie geleverd. De daling van de losse verkoop in vergelijking met die van de speciale Vlaamse uitgave bleef beperkt.

Special-interest-bladen
Het resultaat van de special-interest-bladen nam in het tweede exploitatiejaar toe, vooral dankzij een toeneming van de advertentie-opbrengst. De vormgeving van Autovisie onderging een restyling. In samenwerking met SBS6 zijn dertien afleveringen van het televisieprogramma ’De zesde versnelling’ geproduceerd. Een initiatief dat zowel op de kijkers- als de adverteerdersmarkt bleek aan te slaan. Met een aantal andere TTG-titels zullen dergelijke initiatieven eveneens worden opgezet. De sterke positie van Elegance op de glossy-bladenmarkt heeft zich verder verstevigd. De restyling van de vormgeving van MAN bracht vooral een positieve reactie op de advertentiemarkt teweeg. De betaalde oplage was stabiel. MAN vierde het 25-jarige bestaan met een jubileumnummer. Het jongerenblad Hitkrant heeft zich in dit turbulente marktsegment goed staande gehouden.

Hitkrant bestond in 1997 twintig jaar. De recessie in de CD-markt kwam voor het muziekblad OOR tot uitdrukking in een daling van de advertentie-inkomsten. Residence vierde in 1997 het tienjarige bestaan en heeft op alle fronten goed gepresteerd.

In 1997 is Personal Finance in eigen beheer ontwikkeld en als bijlage bijgesloten bij Elegance, MAN en Residence. In 1998 zal het blad als zelfstandige uitgave verschijnen. Body & Beauty werd in 1997 gerestyled tot een glossy blad. De ontwikkelingen bleven achter op de verwachtingen, zodat deze titel in 1998 uit de markt is genomen.

Sportbladen
De resultaten in de groep sportbladen maakten in 1997 wijziging van de organisatie onvermijdelijk, met een structureel ander kostenpatroon als inzet, waardoor in 1998 een beter resultaat bereikt moet kunnen worden.

Het contract met NEVOBO/TVN inzake Volleybal Magazine is met ingang van 1998 niet verlengd. De frequentie van Tennis Magazine, in samenwerking met de KNLTB, werd verhoogd tot twaalf keer per jaar. de samenwerking met de KNVB werd uitgebreid door, naast het abonnementenblad Voetbal Magazine, in 1997 achtmaal het blad Voetbal Totaal gratis aan alle leden toe te zenden. Het contract met de KNHB inzake Hockey Magazine expireert per 1 juli 1998; deze uitgave zal niet worden voortgezet. De markt voor Surf Magazine krimpt steeds verder, in 1998 zal de verschijningsfrequentie worden teruggebracht tot viermaal. Het blad zal een meer glossy karakter krijgen. Het glossy uitgevoerde blad Deep voor snowboarders is in 1997 als zelfstandige titel succesvol uitgebracht. In samenwerking met de ANWB werd Schaatsen ’98 op de markt gebracht dat, bij succes, een jaarlijkse uitgave kan worden.

Basis Media
Naast de realisatie van enkele nieuwe gesponsorde magazines is in 1997 het tuinblad BuitengeWoon geïntroduceerd. De resultaten van deze uitgave waren bemoedigend; in 1998 zal het blad zesmaal verschijnen.