De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
vr 15 februari 2002  
---
Nieuwsportaal
---
Uit de krant 
Voorpagina Telegraaf 
Binnenland 
Buitenland 
Telesport 
Financiële Telegraaf 
Archief 
ABONNEER MIJ 
---
En verder 
De euro 
PC Thuis 2001 
Begroting 2002 
De prins en Maxima 
Over Geld 
Fiscus 2001 
Scorebord 
Auto op vrijdag 
Filmpagina 
Woonpagina 
Reispagina 
Jaaroverzicht 2001 
---
Ga naar 
Het huwelijk van de prins en Máxima 
De Olympische Winterspelen van Salt Lake City 
AutoTelegraaf 
Reiskrant 
Woonkrant 
VacatureTelegraaf 
DFT 
CrazyLife 
Weerkamer 
Al onze specials 
Headlines 
Wereldfoto's 
Wereldfotos 
Reageer op 't nieuws 
---
Kopen 
 Speurders 
ElCheapo 
---
Met Elkaar 
Netmail 
Nice2Meet 
---
Mijn leven 
Vrouw & Relatie 
AstroLink 
Uw horoscoop vandaag 
De Psycholoog 
---
Contact 
Abonneeservice 
Advertentietarieven 
Mail ons 
Over deze site 
Bij ons werken 

Alle uitslagen, standen, programma's 
[terug]
 D E   T E L E G R A A F   B I N N E N L A N D 
 
  Gemeenten stoppen gedogen
   
 

door Annemiek Paping DEN HAAG - Illegale praktijken, zoals clandestien bouwen, geweldsmisdrijven, jeugdcriminaliteit en overtreding van de brandveiligheidseisen of verkeersregels zullen in ons land niet langer oogluikend worden toegestaan.

De 496 gemeenten gaan strenger optreden tegen burgers en bedrijven die zich niet aan de regels houden.

De controle wordt aangescherpt en delicten zullen - in samenwerking met het openbaar ministerie, politie en zonodig de milieudienst - onmiddellijk worden bestraft. Daartoe wordt ook de handhaving uitgebreid.

Veiligheid is prioriteit nummer 1 voor alle Nederlandse gemeenten, zo blijkt uit het concept-manifest 'Om het vertrouwen van de burger' dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft opgesteld. In dit rapport, dat begin volgende maand wordt aangeboden aan minister Klaas de Vries van Binnenlandse Zaken, zijn de ambities vastgelegd voor de periode 2002-2006. Het manifest is onder meer bedoeld als leidraad voor de gemeenteraden. Achterliggende gedachte is dat het vertrouwen van de burger in de gemeentebesturen moet worden verstevigd. Op verschillende fronten zal daarom hard moeten worden gewerkt.

Behalve aan veiligheid zullen de gemeenten de komende jaren extra aandacht besteden aan verbetering van de samenhang tussen jeugd en onderwijs.

Daarbij zal nauw worden samengewerkt met de scholen. Ook ouderen, gehandicapten en mensen met psychische of verslavingsproblemen krijgen meer belangstelling: de capaciteit van de zorg- en welzijnsinstellingen wordt, evenals de preventie, uitgebreid.

Tenslotte zal de nadruk zwaarder komen te liggen op de ruimtelijke ontwikkeling.

"De burgers hebben hun buik vol van het gedoogbeleid, zoals dat op veel beleidsterreinen wordt gevoerd. Dat schept onduidelijkheid. De mensen weten niet waaraan ze zich moeten houden. Daarom moet er heldere regelgeving komen, die niet tegenstrijdig is. En die regels moeten ook worden gehandhaafd.", aldus mevrouw drs. C. Pels Rijcken, directeur van de sector Bestuurlijke en Juridische Zaken bij de VNG in een toelichting op het manifest.

Uit deze rapportage wordt duidelijk dat de gemeenten méér dan tot nu toe gaan samenwerken, niet alleen met de politie, brandweer en (geneeskundige) diensten maar vooral met de burgers, de buurgemeenten en de provinciale overheid.

"Over alles wat de lokale overheid doet, zal zij uiteindelijk verantwoording afleggen", vervolgt mevrouw Pels Rijcken. "De burger heeft er recht op te weten wat er met de gemeenschapsgelden gebeurt en tot welke resultaten het beleid heeft geleid. Transparantie is eveneens een speerpunt van onze nieuwe werkwijze."

De duale bestuursvorm die binnenkort wordt geïntroduceerd en waarbij colleges van burgemeester en wethouders besturen en de gemeenteraden hun visie presenteren en op grote lijnen controleren, kan bij deze aanpak een belangrijke rol spelen.
 

zoek naar gerelateerde artikelen


vr 15 februari 2002

[terug]
     
© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.