De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
di 22 januari 2002  
---
Nieuwsportaal
---
Uit de krant 
Voorpagina Telegraaf 
Binnenland 
Buitenland 
Telesport 
Financiële Telegraaf 
Archief 
ABONNEER MIJ 
---
En verder 
PC Thuis 2001 
Begroting 2002 
De prins en Maxima 
Over Geld 
Fiscus 2001 
Scorebord 
Auto op vrijdag 
Filmpagina 
Woonpagina 
Reispagina 
Jaaroverzicht 2001 
---
Ga naar 
AutoTelegraaf 
Reiskrant 
Woonkrant 
VacatureTelegraaf 
DFT 
CrazyLife 
Weerkamer 
Al onze specials 
Headlines 
Wereldfoto's 
Wereldfotos 
Reageer op 't nieuws 
---
Kopen 
 Speurders 
ElCheapo 
---
Met Elkaar 
Cybercard 
Netmail 
Nice2Meet 
---
Mijn leven 
Vrouw & Relatie 
AstroLink 
De Psycholoog 
Uw horoscoop vandaag 
---
Contact 
Abonneeservice 
Advertentietarieven 
Mail ons 
Over deze site 
Bij ons werken 

Alles over de euro 
Het huwelijk van de prins en Máxima 
Het Jaarboek 2001 
[terug]
 D E   T E L E G R A A F   B I N N E N L A N D 
 
  Predikant wil af
van ambtsgeheim

   
 

AMSTERDAM - Predikanten van de protestante kerken willen worden verlost van de verplichting om hun ambtsgeheim te bewaren als ze worden geconfronteerd met meldingen van seksueel misbruik. Veel dominees en ouderlingen blijken grote moeite te hebben met de belofte die ze bij hun aantreden doen om alles geheim te houden wat hen bij de uitoefening van hun ambt in vertrouwen wordt verteld. Dit gewetensprobleem speelt met name als ze informatie moeten achterhouden over seksueel geweld.

Beleidsmedewerker S. van Delden van de Samen op Weg-kerken (SOW), een samenwerkingsverband van onder meer de gereformeerde en hervormde kerken in ons land, erkent de onvrede onder de predikanten: "De afgelopen jaren hebben zich incidenten voorgedaan waarbij ambtsgeheim een mooi woord was voor het beschermen van plegers van seksueel geweld en voor het jarenlang laten voortwoekeren van het kwaad."

Van Delden bepleit daarom de mogelijkheid voor predikanten om hun ambtsgeheim te doorbreken. "Gerechtigheid en bescherming van een kwetsbare mens wegen op zo'n moment zwaarder."

Een groep vertrouwenspredikanten waarbij een pastor in gewetensnood terecht kan voor advies zou soelaas kunnen bieden. Dit heeft ook tot gevolg dat een predikant minder gevoelig wordt voor manipulatie van een zedendeliquent die niet wil dat zijn daden bekend worden.

Het ambtsgeheim binnen de kerk was vorige week aan de orde op een studiedag van de Stichting tegen Seksueel Misbruik binnen Pastorale Relaties in Utrecht. Daar werd, onder verwijzing naar de situatie in de medische wereld, benadrukt om niet te snel de openbaarheid te zoeken. "Wie de zwijgplicht doorbreekt moet wel kunnen aantonen dat alles is gedaan om toestemming van de betrokkene te krijgen. Ook moet duidelijk zijn dat er geen andere weg tot een oplossing is."

Dr. R. Ganzevoort, docent praktische theologie in Kampen, meent dat openbaarmaking voor- en nadelen heeft. "Openbaarmaking kan bijdragen aan de veiligheid van het slachtoffer. Het kan ook belangrijk zijn om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen. Maar door de behoefte aan wraak kan openbaarmaking ook een schandpaal worden", zo stelt hij.
 

zoek naar gerelateerde artikelen


di 22 januari 2002

[terug]
     
© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.