De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
wo 16 januari 2002  
---
Nieuwsportaal
---
Uit de krant 
Voorpagina Telegraaf 
Binnenland 
Buitenland 
Telesport 
Financiële Telegraaf 
Archief 
ABONNEER MIJ 
---
En verder 
PC Thuis 2001 
Begroting 2002 
De prins en Maxima 
Over Geld 
Fiscus 2001 
Scorebord 
Auto op vrijdag 
Filmpagina 
Woonpagina 
Reispagina 
Jaaroverzicht 2001 
---
Ga naar 
AutoTelegraaf 
Reiskrant 
Woonkrant 
VacatureTelegraaf 
DFT 
CrazyLife 
Weerkamer 
Al onze specials 
Headlines 
Wereldfoto's 
Wereldfotos 
Reageer op 't nieuws 
---
Kopen 
 Speurders 
ElCheapo 
---
Met Elkaar 
Cybercard 
Netmail 
Nice2Meet 
---
Mijn leven 
Vrouw & Relatie 
AstroLink 
De Psycholoog 
Uw horoscoop vandaag 
---
Contact 
Abonneeservice 
Advertentietarieven 
Mail ons 
Over deze site 
Bij ons werken 

Alles over de euro 
Het huwelijk van de prins en Máxima 
Het Jaarboek 2001 
[terug]
 D E   T E L E G R A A F   B I N N E N L A N D 
 
  SER eens over rem op wao
   
 

door Rob Sebes en Alex de Vries DEN HAAG - De toegang tot de wao wordt spectaculair verminderd. Alleen werknemers die voor 80% of meer blijvend arbeidsongeschikt raken, komen voortaan nog in de wao. Zij krijgen dan een wettelijke wao-uitkering van 75 procent van het gemiddelde salaris dat zij in de laatste drie jaar hebben verdiend.

Klik op de foto voor een afbeelding op volle grootte (300x300, 24kb)
Vermeend ...nieuw wao-stelsel...
Nu is de wao-uitkering in ons land gemiddeld 60 procent. Alle andere werknemers die lichamelijke of psychische mankementen hebben, moeten tegen een aangepast salaris aan het werk blijven en krijgen geen wao-uitkering meer.

Historisch

Dat is de kern van een historisch principeakkoord dat vrijdag na meer dan een half jaar onderhandelen wordt vastgesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER). In het huidige wao-stelsel krijgen werknemers al een (gedeeltelijke) wao-uitkering als zij voor minimaal 15% worden afgekeurd. Politiek Den Haag wacht met smart op dit SER-akkoord voor een nieuw wao-stelsel, aangezien Nederland dreigt af te stevenen op een 'record' van maar liefst een miljoen wao'ers. "We hebben het akkoord voor de poorten van de hel weggesleept", aldus bronnen rond de SER. Voor het eerst zijn werkgevers en werknemers het in ons land, met steun van vrijwel alle kroonleden in de SER, het gisteren eens geworden over de hoofdlijnen van een wao-akkoord. Voordat het licht echt op groen wordt gezet, moet eerst worden gewacht op berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) die waarschijnlijk morgen klaar zijn.

Klik op de foto voor een afbeelding op volle grootte (284x426, 12kb)
Vermeend ...nieuw wao-stelsel...
Maar de SER verwacht dat de CBP-cijfers aantonen dat met het splinternieuwe stelsel de huidige instroom in de wao van 80.000 tot 100.000 per jaar met minimaal eenderde, maar waarschijnlijk veel meer, wordt beperkt hetgeen op termijn zeker een enkele miljarden euro's aan besparingen zal opleveren.

De huidige wao'ers houden hun uitkeringsrechten; het SER-plan geldt alleen voor nieuwe gevallen. Werknemers die voor 35 tot 80 procent worden afgekeurd, komen in tegenstelling tot nu niet meer in de wao. Zij blijven in dienst van hun baas en moeten in een zogeheten 'reïntegratieperiode' van twee jaar aan vervangend werk worden geholpen. In het eerste jaar van deze periode ontvangen deze gedeeltelijk afgekeurde werknemers hun volledige loon. In het tweede jaar krijgen zij nog 70 procent van hun salaris.

Blijven zij na deze twee jaar aan het werk, dan moet de werkgever een loon betalen over de dagen waarop deze werknemers nog voor het bedrijf inzetbaar zijn. Voor het gedeelte waarvoor de werknemer is afgekeurd, komt een uitkering van 70 procent. Deze uitkering wordt betaald uit een particuliere verzekering waarvoor de premies gezamenlijk door werkgevers en werknemers worden betaald. Deze uitkering gaat dus niet ten koste van het rijk. Al met al krijgen gedeeltelijk afgekeurde werknemers vanaf het derde jaar een loon van in totaal grofweg 80 procent van hun laatstverdiende salaris. Als zij geen ander werk vinden gaan deze werknemers de ww in en daarna de ioaw, een aangeklede bijstandsuitkering.

Werknemers die voor minder dan 35 procent worden afgekeurd en dus een lichte handicap hebben, blijven zonder aanvulling op het loon in dienst van de baas. In onderling overleg mogen werkgever en werknemer hier per geval afspreken hoe hoog het salaris wordt. Werkgevers die bijvoorbeeld vinden dat een licht gehandicapte werknemer goed presteert, kunnen dan het volledige salaris doorbetalen. Andere werkgevers, vooral bij middelgrote en kleine bedrijven, kunnen afspreken dat dergelijke werknemers een gedeelte van het loon inleveren en bijvoorbeeld nog 70 of 80 procent van hun oorspronkelijke salaris verdienen.

Deal

Tot afgelopen weekeinde hing een SER-akkoord aan een zijden draad. Er was een patstelling ontstaan nadat de vakcentrale FNV en de werkgeversclub VNO-NCW een 'deal' hadden gemaakt, waarover vooral de ondernemersorganisatie MKB-Nederland woedend was. FNV en VNO-NCW hadden afgesproken dat gedeeltelijk afgekeurde werknemers die niet in de wao belanden, toch nagenoeg hun loon behouden. Volgens MKB is dit echter onbetaalbaar voor kleinere ondernemers, zoals winkeliers en ambachtelijke bedrijven. Door hardnekkig verzet van MKB, dat later steun kreeg van de christelijke vakcentrale CNV, kwamen FNV en VNO-NCW terug van hun plan en werden afspraken over de contouren van het SER-akkoord mogelijk.

Na de vaststelling van het principeakkoord leggen werkgevers en werknemers het SER-advies aan hun achterban voor. Vervolgens stelt de voltallige SER het definitieve advies in februari of maart vast, waarna het naar het kabinet wordt gestuurd.
 

zoek naar gerelateerde artikelen


wo 16 januari 2002

[terug]
     
© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.