De Telegraaf-iDe KrantNieuwsLinkSportLinkDFT.nlDigiNieuwsCrazyLife
vr 15 juni 2001  
---
De krant 
Voorpagina Telegraaf 
Binnenland 
Buitenland 
Telesport 
Financiële Telegraaf 
Archief 
ABONNEER MIJ 
Woonlasten in uw gemeente 
De prins en Maxima 
Over Geld 
Fiscus 2001 
Scorebord 
Auto op vrijdag 
Jaaroverzicht 
---
Telegraaf-i
---
Ga naar 
AutoTelegraaf 
Reiskrant 
Woonkrant 
VacatureTelegraaf 
DFT 
CrazyLife 
Weerkamer 
Souvenirs 
---
Kopen 
 Speurders 
Veilinghal 
ElCheapo 
Siteshopper 
---
Met Elkaar 
Chatweb 
Vertel 
Cybercard 
Netmail 
---
Mijn leven 
AstroLink 
De Psycholoog 
---
Contact 
Adverteren 
Mail ons 
Over deze site 
Bij ons werken 
Jaarverslagenservice 
[terug]
 D E   T E L E G R A A F   B I N N E N L A N D 
 
  Amsterdam financiert
asielzoekers in nood

door Arianne Mantel

   
 

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat asielzoekers, die door de nieuwe Vreemdelingenwet tussen de wal en het schip vallen, via een omweg financieel steunen. Omdat een gemeente niet zelf asielzoekers mag helpen, wordt een speciale begrotingspost voor deze groep in het leven geroepen. Via deze post wil Amsterdam aan particuliere organisaties geld geven om de honderden asielzoekers, die niet langer door het rijk worden ondersteund, in noodsituaties op te vangen.

Deze particuliere organisaties, kerken en andere humanitaire instellingen, krijgen alleen dit jaar al enkele honderdduizenden guldens toebedeeld, zodat zij hulp en bijstand kunnen verlenen aan asielzoekers die als gevolg van de Vreemdelingenwet 2000 (ingang april 2001) in erbarmelijke omstandigheden verkeren.

Niet bevoegd

In de hiervoor afzonderlijk in het leven te roepen begrotingspost zullen de noodzakelijke middelen worden gereserveerd. De hoofdstad laat het geld via de particuliere organisaties aan de asielzoekers ten goede komen, omdat de gemeentelijke overheid formeel niet bevoegd is deze groep mensen uitkeringen en onderdak te bieden.

In principe moet een vreemdeling die asiel aanvraagt met ingang van 1 april van dit jaar binnen zes maanden een beslissing op dat verzoek krijgen. Op een gegeven moment mogen asielzoekers volgens deze wet geen gebruik meer maken van de opvang en de voorzieningen, maar is het wel mogelijk dat ze nog steeds in procedure zijn (bijvoorbeeld omdat ze in beroep gaan bij de Raad van State of omdat ze asiel hebben aangevraagd voor de ingang van de nieuwe vreemdelingenwet). Deze mensen verkeren in een grijs gebied tussen illegaliteit en legaal verblijf, maar mogen geen gebruik maken van asielvoorzieningen. Dit leidt tot humanitaire noodsituaties.

Dilemma

De Amsterdamse burgemeester Cohen loodste in zijn vorige functie als staatssecretaris van Justitie de nieuwe Vreemdelingenwet door de Tweede en Eerste Kamer. In zijn huidige functie ziet hij zich voor een dilemma geplaatst.

In een notitie, waarmee het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders gisteren heeft ingestemd, staat daarover: "Enerzijds zijn we als gemeente gehouden de wet uit te voeren, anderzijds is duidelijk dat we niet passief kunnen blijven tegenover schrijnende noodsituaties. We willen aan onze verantwoordelijkheid invulling geven door particuliere organisaties in staat te stellen in die gevallen waar dat noodzakelijk is, hulp en bijstand te verstrekken."
 

zoek naar gerelateerde artikelen


vr 15 juni 2001

[terug]
     
© 1996-2001 Dagblad De Telegraaf, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.