TIJDSCHRIFTEN

De Telegraaf Tijdschriften Groep

Het resultaat van De Telegraaf Tijdschriften Groep (TTG) over 2001 is belangrijk verbeterd ten opzichte van 2000.

TTG Nederland

Per 1 januari 2001 zijn de activiteiten van De Telegraaf Sponsored Media via een management buy-out volledig verkocht.

Door de organisatorische aanpassingen in 2000, het afstoten van haar sponsored media activiteiten en het stopzetten van het in samenwerking met de KNLTB uitgegeven blad 'Tennis' kon de TTG zich beter en intensiever toeleggen op haar kernactiviteiten, zijnde het uitgeven van tijdschriften en het exploiteren van de betreffende merken in het entertainment-, mannen- en luxe tijdschriftensegment. Synergie met betrekking tot redactie, marketing en advertentieverkoop werd steeds meer gerealiseerd.

Op 12 september 2001 is het nieuwe glossy vrouwentijdschrift Starstyle geïntroduceerd. Hoewel de introductie van dit nieuwe blad samenviel met de aanslagen in de Verenigde Staten is Starstyle direct zeer succesvol gebleken. Het op jonge vrouwen gerichte maandblad kende in 2001 een gemiddelde betaalde oplage van ruim 56.000 exemplaren en overtrof daarmee de verwachtingen. Starstyle is een door de TTG zelf ontwikkelde titel en geeft jonge vrouwen alle informatie over uitgaan, sterren, mode en lifestyle.

Privé is en blijft onbetwist marktleider onder de gossipbladen en wist de omzet en het resultaat sterk te verbeteren. Het marktsegment voor gossipbladen lijkt in 2001 te zijn gestabiliseerd. Privé heeft goed weten te profiteren van de gunstige marktomstandigheden voor koninklijk nieuws. Niet alleen het weekblad Privé, maar ook de begin 2001 uitgegeven eenmalige verlovingsspecial maakten optimaal gebruik van de berichtgeving rondom de verloving van de Kroonprins. Daarnaast is de redactionele formule verder aangescherpt. Door gericht marktonderzoek is de TTG in staat het merk Privé verder uit te bouwen en is de basis gelegd voor een verdere exploitatie van het merk.

De resultaten van OOR stonden in 2001 onder druk door een tegenvallende advertentiemarkt; met name de malaise in de muziekindustrie was voor OOR sterk voelbaar. Op dit moment zijn besprekingen gaande over de verkoop van dit tijdschrift met de Nederlandse Tijdschriften Groep B.V., die in combinatie met diverse muziektijdschriften de noodzakelijke synergie kan realiseren.

Hitkrant kende zowel bij de lezers als de adverteerders een uitermate goed jaar; omzet en resultaat groeiden sterk. Het succes van sterren als K-otic leidde tot groei. De adverteerders voor beltonen en logo's voor gsm-toestellen zorgden voor een 'sprong' in de advertentie-inkomsten.

Autovisie bleef ook in 2001 de 'opinion leader' onder de autobladen. De aanvankelijk sterk teruglopende autoverkopen in Nederland zorgden voor een aarzelend begin van de advertentiebezetting, hetgeen zich echter in de tweede helft van het jaar herstelde.

Autovisie heeft een zeer goed bezochte website en de digitale nieuwsbrief wordt op verzoek aan de lezers verstuurd wanneer er 'breaking car news' is. De website van Autovisie is ook bijzonder populair onder de adverteerders.

FHM heeft in 2001 een verdere groei in lezersaantallen bereikt. Met een gemiddelde betaalde oplage van ruim 44.000 exemplaren is FHM onbetwist marktleider in het glossysegment voor mannen, waarin concurrent ZSM (van Sanoma, voorheen VNU) begin 2001 zijn activiteiten staakte. FHM wordt onder licentie van het Britse Emap uitgegeven. De samenwerking met de overige internationale uitgaven van FHM leidt redactioneel en qua advertentiebezetting tot goede resultaten; het break-even-point is echter nog niet bereikt.

Voetbal Magazine heeft begin 2001 een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Inmiddels is dit blad uitgegroeid tot een volwaardig glossy magazine, waarvan de losse verkoop spectaculair is gestegen. Door de tegenvallende prestaties van het Nederlandse voetbal lijken helaas adverteerders op dit moment het sportsegment in het algemeen minder in te schakelen.

Residence behoudt haar positie als één van de meest exclusieve tijdschriften in Nederland. Naast de stabiele groep lezers leidden met name de advertenties voor zeer exclusieve woningen tot een toenemend resultaat.

De internetactiviteiten van de TTG zijn op efficiënte wijze uitgebreid in 2001. Bestaande sites zijn verder uitgebouwd en leidden tot groeiende aantallen bezoekers. Nieuw zijn de websites van Voetbal Magazine en Starstyle. De mogelijkheden om te adverteren op de websites van de TTG zijn uitgebreid en hebben in een licht dalende markt geleid tot groeiende inkomsten.

TTG Zweden

In februari is in een joint venture (TTG CosmoMag AB) met de Amerikaanse uitgever Hearst de Zweedse uitgave van Cosmopolitan geïntroduceerd. Voor de introductiecampagne van Cosmopolitan is TTG Zweden bekroond met de Marketingprijs 2001 van de Zweedse tijdschriftenbranche. Cosmopolitan was direct een groot succes onder zowel lezers als adverteerders. Door de bijzonder tegenvallende Zweedse economie stonden de advertentie-inkomsten in de tweede helft van het jaar echter onverwacht onder druk.

Residence is na het zeer succesvolle introductiejaar 2000 verder gegroeid en heeft inmiddels een gemiddelde betaalde oplage van ruim 33.000 exemplaren. Daarmee is Residence in Zweden marktleider geworden in het segment voor luxe woonbladen. In 2002 wordt de verschijningsfrequentie verhoogd van zes naar zeven nummers per jaar. De enthousiaste ontvangst van Residence door de Zweedse en internationale adverteerders leidde tot een groei in advertentie-inkomsten.

De botenbladen Vi Båtägare en Båtnytt en het in licentie uitgegeven Golf Digest presteerde licht minder op de lezersmarkt en hadden last van de teruglopende Zweedse advertentiemarkt; met name Golf Digest werd zwaar getroffen als gevolg van de relatief grote afhankelijkheid van advertenties uit de Verenigde Staten.

DataWire

DataWire is een 100%-dochter van Holdingmaatschappij De Telegraaf, die zich onder meer richt op syndication: de bewerking, distributie en verkoop van data en content afkomstig van redacties en diverse andere bronnen.

Om dit te realiseren zijn de organisatie en infrastructuur van het Centraal Archief Telegraaf (CAT) bij DataWire ondergebracht. CAT heeft daarmee een tweeledige functie. Enerzijds fungeert het als een centraal archief voor alle redacties, anderzijds is het een bron voor DataWire, ten behoeve van de eerdergenoemde productie en exploitatie van syndication-gerelateerde producten en diensten.

DataWire zal zich verder gaan richten op nieuwe diensten. Via SMS en binnenkort het mobiele internet i-Mode kunnen actualiteiten en ander nieuws over bijvoorbeeld finance, sport en entertainment worden opgevraagd.

Speerpunt van DataWire is het verzamelen en structureren van diverse sportuitslagen en bioscoopagenda's. Zo verzamelt DataWire de sportuitslagen van een zeer groot aantal competities, vooral de amateursport. Deze uitslagen worden aan onder meer dagbladen, kabelkranten en teletekst verkocht.