DISTRIBUTIE-ACTIVITEITEN

DistriQ

De logistieke activiteiten van de krantenuitgeverijen zijn in 2001 ondergebracht in een nieuwe vennootschap onder de naam DistriQ. In totaal zijn in deze divisie 378 personen (fte's) werkzaam. Aan de opzet en inrichting van deze operatie werd circa 4,5 miljoen besteed, waarin begrepen de kosten van de opzet en inrichting van de stafregiostructuur en kernprojecten voor operationele en ondersteunende processen.

In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan het bereiken van overeenstemming met de ondernemingsraad en de vakbonden over de ontvlechting respectievelijk samenvoeging van de distributieactiviteiten. Tevens is een uniform beloningssysteem ontwikkeld voor bezorgers en werd een groot aantal automatiseringsprojecten afgerond.

Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en de toenemende regelgeving kost het aantrekken en vasthouden van bezorgers, ondanks de verhoging van de bezorglonen, steeds meer moeite. In 2001 zijn de kosten met circa 15% toegenomen, terwijl voor 2002 een soortgelijke stijging wordt voorzien. Er is dan ook besloten te participeren in een onderzoek onder regie van de Vereniging De Nederlandse Dagbladpers, gericht op de gezamenlijke bezorging van dagbladen van De Telegraaf, PCM, Wegener en NDC. De uitkomsten hiervan zullen uiteindelijk de strategische richting van DistriQ mede bepalen.

In twee CEBUCO-gebieden (in en rondom Utrecht en Amersfoort) zal in het najaar van 2002 een proef worden uitgevoerd met een doorlooptijd van een jaar, waarna de betrokken uitgevers een beslissing zullen nemen over een eventuele landelijke uitrol.

In het komende jaar zal het uniforme beloningssysteem voor bezorgers worden ingevoerd, het distributienetwerk verder worden geoptimaliseerd en de kwaliteit van de interne organisatie en de IT-infrastructuur worden verbeterd.